Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014 như sau:

1. Thời gian thi: Chiều ngày 13/12/2014 và ngày 14/12/2014:

- Chiều ngày 13/12/2014: Thí sinh có mặt tại địa điểm khai mạc kỳ thi lúc 13 giờ 30 phút.

- Sáng ngày 14/12/2014: thi môn Pháp luật về thuế. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút.

- Chiều ngày 14/12/2014: thi môn Kế toán. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 00 phút.

2. Địa điểm:

- Tại Hà Nội: Nhà H3, Học viện Kỹ thuật quân sự, số cũ 100 Hoàng Quốc Việt (nay đổi thành số 236 đường Hoàng Quốc Việt), Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường S5.

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường A.

3. Danh sách thí sinh: theo Quyết định số 12/QĐ-HĐT ngày 20/11/2014 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi, đủ điều kiện miễn thi, không đủ điều kiện miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

(Xem file Danh sách).

4. Lưu ý:

- Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh.

- Đề nghị thí sinh có mặt làm thủ tục và dự thi đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu – đối với người nước ngoài). Thí sinh nộp lệ phí thi và nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục dự thi.

-  Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 05/12/2014 theo số điện thoại: 04.39727748 hoặc 04.39727738.

- Danh sách thí sinh từng phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 13/12/2014.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014 trân trọng thông báo./.