Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Thông báo về công nhận kết quả thi, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014

Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-BTC ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (file đính kèm), Quyết định số 2420/QĐ-BTC ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (file đính kèm).

1. Tổng cục Thuế thông báo:

1.1. Kết quả thi tuyển của 22.138 thí sinh vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố kỳ thi tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 (bấm vào dòng Danh sách để Tải về).

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Bà rịa - Vũng tàu

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Bắc Ninh

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Bình Dương

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Bình Phước

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Cà Mau

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Cần Thơ

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Đà Nẵng

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Đồng Nai

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hà Nội SBD 0002-4335

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hà Nội SBD 4339-8630

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hà Nội SBD 8631-13005

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hà Nội SBD 13012-14741

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hải Phòng

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hồ Chí Minh SBD 00001-01952

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hồ Chí Minh SBD 01953-04070

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Hồ Chí Minh SBD 04069-05626

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Kiên Giang

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Khánh Hòa

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Lâm Đồng

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Quảng Nam

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Quảng Ninh

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Quảng Ngãi

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Tây Ninh

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Thái Nguyên

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Thanh Hóa

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển vào Cục thuế Vĩnh Phúc

1.2. Danh sách thí sinh trúng tuyển của 1.561 thí sinh vào 21 Cục Thuế các tỉnh, thành phố kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 (bấm vào dòng Danh sách để Tải về).

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Bà rịa - Vũng tàu

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Bắc Ninh

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Bình Dương

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Bình Phước

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Cà Mau

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Cần Thơ

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Đà Nẵng

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Đồng Nai

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Hà Nội

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Hải Phòng

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Hồ Chí Minh

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Kiên Giang

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Khánh Hòa

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Lâm Đồng

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Quảng Nam

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Quảng Ninh

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Quảng Ngãi

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Tây Ninh

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Thái Nguyên

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Thanh Hóa

Danh sách trúng tuyển vào Cục thuế Vĩnh Phúc

2. Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên đến trụ sở Cục Thuế, nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển để làm một số thủ tục liên quan đến việc ra Quyết định tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:

Trước ngày 28/11/2015, anh (chị) phải đến Cục Thuế (phòng Tổ chức cán bộ) đã đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Trường hợp anh (chị) có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo thời hạn nêu trên thì phải làm đơn xin gia hạn gửi đơn vị tuyển dụng trước ngày 18/12/2015; thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày 18/12/2015.

Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi  thường trú cấp. Theo quy định của cơ quan Tư pháp, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 16 đến 26 (ngày làm việc) kể từ ngày đề nghị cấp lý lịch tư pháp. Do vậy, trường hợp anh (chị) chưa kịp hoàn thiện phiếu lý lịch tư pháp thì có thể nộp các loại hồ sơ còn lại trước ngày 28/11/2015 để Cục Thuế ra quyết định tuyển dụng. Đến ngày 05/01/2016, nếu anh (chị) vẫn không xuất trình phiếu lý lịch tư pháp, Cục Thuế sẽ hủy quyết định tuyển dụng.

Anh (chị) phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan cho Cục Thuế  để kiểm tra.

Quá thời hạn trên, anh (chị) không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp có lý do chính đáng), Tổng cục Thuế được quyền xác định anh (chị) không có nhu cầu tuyển dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để các thí sinh được biết./.

----------------------------

==> Tải toàn bộ Danh sách công nhận kết quả thi tuyển

==> Tải toàn bộ Danh sách trúng tuyển

Theo Tổng Cục Thuế