Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Hướng tới Đại hội Hội tư vấn thuế lần thứ II

20130417 TT 03

Hướng tới Đại hội Hội tư vấn thuế lần thứ II

 

      

 

         Qua 5 năm hoạt động Hội hoàn thành chương trình hành động Nhiệm kỳ I thể hiện trên các lĩnh vực: Phát triển hội viên, thiết lập mối các quan hệ với  tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế và vai trò của Hội; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế trong cộng đồng doanh nghiệp – người nộp thuế. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý thuế; tham gia xây dựng chính sách pháp luật thuế góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam, từng bước đưa chính sách thuế vào cuộc sống. Số hội viên của Hội đã tăng gấp 6 lần từ 100 hội viên sáng lập (2008) lên hơn 600 hội viên;

       Theo Điều lệ Hội, đến tháng 4/2013 là kết thúc Nhiệm kỳ I (2008-2013), Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam quyết định tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II:

        Thời gian: Buổi sáng thứ Sáu, ngày 26/4/2013

        Địa điểm: Hội trường tầng 10, Cơ quan Bộ Tài Chính, số 28 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

 

Theo VTCA