Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Đoàn ĐBQH tỉnh tham vấn ý kiến xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

            Sáng 8-5, tại Cục Thuế tỉnh Quảng NinhĐoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Cục Thuế tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

           Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2009, đã đạt được nhiều mục tiêu đặt ra như: từng bước giảm thuế suất phổ thông góp phần giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ nộp thuế, tăng tích lũy cho tái đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; tạo sự bình đẳng trong ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khuyến khích đổi mới công nghệ thông qua quy định cho trích lập quỹ phát triển công nghệ trước thuế TNDN… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và sự tham vấn ý kiến để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN trong thời gian tới.

           Tại hội nghị tham vấn, các đại biểu đã thảo luận xung quanh 12/20 điều của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN với 11 nhóm vấn đề liên quan như: Kiến nghị giảm thuế TNDN từ 25% xuống còn 20% đến 22%; các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế liên quan đến các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí trả tiền lãi vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu…
Đồng chí Trần Văn Ninh, Cục trưởng Cục Thuế phát biểu ý kiến tại hội nghị.
         
          Các đại biểu cũng mong muốn việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN lần này tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh; thực hiện giảm mức thuế suất chung để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy; đảm bảo đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy cải cách hành chính. 
          Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội nghị. Các ý kiến đóng góp trên sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, tổng hợp chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới.