Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Mối quan hệ của Hiệp Hội đại lý thuế Tokyo và cơ quan thuế

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu và hợp tác Quốc tế hàng năm, trong các ngày từ 10 đến 12 tháng 4 năm 2014, đoàn Hội Đại lý thuế Tokyo Nhật Bản gồm 18 thành viên do ông SHINICHI KOZU – Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hội tư vấn Thuế Việt Nam.

1. Mối quan hệ giữa cơ quan thuế Nhật Bản và Hiệp hội đại lý thuế

Trong các cơ quan hành chính Nhật Bản, Hiệp hội đại lý thuế trực thuộc sự quản lý của Bộ tài chính, Tổng cục thuế với vai trò là tổ chức thuộc Bộ tài chính, có vai trò thi hành chính sách đại lý thuế.

11 Cục thuế và 1 văn phòng thuế (Okinawa) được thành lập theo các khu vực trên cả nước dưới sự quản lý của Tổng cục thuế, 524 Chi cục thuế được thành lập dưới sự quản lý của các Cục thuế và văn phòng thuế

Hiệp hội đại lý thuế là pháp nhân đại lý thuế được thành lập theo Luật đại lý thuế, có 15 Hiệp hội đại lý thuế được thành lập trên toàn quốc theo khu vực quản lý của Cục thuế trực thuộc. Liên hiệp đại lý thuế Nhật Bản được thành lập với vai trò cơ quan cấp trên của các Hiệp hội đại lý thuế trên toàn quốc. Các Hiệp hội đại lý thuế thành lập các chi hội theo khu vực quản lý của Chi cục thuế trực thuộc.

Tổng cục thuế quản lý trực tiếp Liên hiệp đại lý thuế Nhật Bản, Hiệp hội đại lý thuế thuộc sự quản lý của Cục thuế, Chi cục thuế. Ngoài ra, Cục thuế quản lý Hiệp hội đại lý thuế Tokyo là Cục thuế Tokyo.

Mối quan hệ giữa Hiệp hội đại lý thuế và cơ quan thuế được thể hiện theo sơ đồ dưới.

 

2. Khái lược về hoạt động của cán bộ giám sát đại lý thuế và cơ quan thuế

 

Cán bộ giám sát đại lý thuế được bổ nhiệm vào các Cục thuế, có chức năng thực hiện các công việc liên quan đến thực thi chính sách đại lý thuế như liên lạc với Hiệp hội đại lý thuế. Cán bộ giám sát đại lý thuế trực thuộc phòng hành chính của Cục thuế.

 

Về hoạt động Hiệp hội đại lý thuế Tokyo tiến hành với Cục thuế Tokyo, về cơ bản được thực hiện thông qua cán bộ giám sát đại lý thuế, tuy nhiên được thực hiện bằng cách phối hợp với các phòng ban phụ trách của Cục thuế này một cách riêng biệt theo như bảng dưới.

 

Phòng ban phụ trách các hoạt động chính tiến hành với Cục thuế Tokyo

 

 

 

Tên hoạt động

 

Nội dung hoạt động

Các bộ phận phụ trách của Hiệp hội đại lý thuế

Các bộ phận phụ trách của cục thuế Tokyo

1

 

Hội nghị định kỳ với Cục thuế Tokyo

 

Thảo luận về các nội dung yêu cầu về hành chính thuế từ cả hai phía Hiệp hội đại lý thuế và Cục thuế. Cán bộ của hai phía như Chủ tịch Hiệp hội đại lý thuế và Cục trưởng Cục thuế sẽ tham dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức 1 năm 1 lần.

Phòng hành chính

 

Phòng hành chính・Cán bộ giám sát đại lý thuế

2

Hội nghị giữa các trưởng phòng, trưởng ban liên quan của Cục thuế Tokyo và Chi cục trưởng Chi cục thuế

Phó Chủ tịch và cán bộ của Hiệp hội đại lý thuế, Cục thuế sẽ tham dự, thảo luận về các nội dung yêu cầu về mặt hành chính thuế của hai phía. Hội nghị được tổ chức 1 năm 1 lần.

Phòng tổ chức

Phòng hành chính・Cán bộ giám sát đại lý thuế

3

Hoạt động nhận ủy thác tư vấn kê khai thuế miễn phí

Nhận ủy thác, thực thi việc chỉ đạo ghi sổ, đào tạo về kê khai quyết toán, tư vấn kê khai miễn phí của kỳ kê khai chính thức do Cục thuế Tokyo bố trí hoặc đấu thầu.(Về thuế TNCN)

Phòng đối sách hỗ trợ thuế

Phòng đánh thuế 1・Phòng đánh thuế cá nhân

4

Phiên họp của hội đồng giám sát kỷ luật

Thảo luận về các vấn đề về mặt giám sát kỷ luật của đại lý thuế. Phó phòng hành chính của Chi cục thuế sẽ tham dự và tiến hành trao đổi ý kiến và thông tin.

Phòng kỷ luật và phòng giám sát xâm phạm nghiệp vụ

Phòng hành chính・Cán bộ giám sát đại lý thuế

5

Yêu cầu cử giảng viên đào tạo

Cục thuế cử giảng viên cho hội thảo của hội viên Hiệp hội đại lý thuế với chủ đề là cải cách chính sách thuế.

Phòng đào tạo

Phòng đánh thuế 1・Phòng xét xử

6

Xúc tiến đào tạo về thuế

Tiến hành trao đổi ý kiến và thông tin về hoạt động đào tạo thuế.

Phòng xúc tiến đào tạo thuế

Phòng hành chính・Phòng thu thập thông tin thuế nhà nước

7

Phổ cập, xúc tiến kê khai điện tử

Tiến hành thảo luận về xúc tiến kê khai điện tử.

Ban hệ thống thông tin

Phòng hành chính・Phòng kế hoạch

 


Theo Hội đại lý thuế Tokyo