Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Phấn đấu giải quyết 70% thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công trong năm 2014

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Chiều 2-7, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh và một số vấn đề liên quan trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Trung tâm HCC tỉnh, đến thời điểm hiện nay Trung tâm đang tiếp nhận và giải quyết 457/1.385 thủ tục hành chính thuộc 53 lĩnh vực của 19 sở, ngành. Trong đó có 136 thủ tục thực hiện theo nguyên tắc thẩm định, phê duyệt tại chỗ, đạt tỷ lệ 29,7%. Sau hơn 3 tháng hoạt động, Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận tổng số 2.617 hồ sơ, trong đó 2.479 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 93%. Đối với Trung tâm HCC của các địa phương, đã tiếp nhận tổng số 35.597 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó 34.195 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,1%. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC, hiện Sở Tư pháp đang chủ trì phối hợp với các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử như: Đào tạo công dân điện tử; chuẩn hóa các bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO cũng đang được các sở, ngành tiếp tục triển khai.

Tại buổi họp, các đại biểu cũng  đã thảo luận, phân tích những tồn tại khó khăn cũng như những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC; đẩy nhanh việc rà soát , chuẩn hóa các bộ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử gắn với đào tạo công dân điện tử...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai việc rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, hoàn thành trong tháng 7. Trung tâm HCC chủ động phối hợp với các sở, ngành tiếp tục đưa các thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm, trong đó ưu tiên các thủ tục có số lượng giao dịch nhiều, có thể thẩm định, phê duyệt tại chỗ, các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của một sở, ngành. Phấn đấu đến hết năm 2014 sẽ đưa 70% thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Sở KH&CN phối hợp với các sở, ngành hoàn thành việc chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác đào tạo công dân điện tử, trước mắt tập trung tại những địa phương có Trung tâm HCC. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương chậm triển khai thực hiện thu một số loại phí tại Trung tâm HCC và một số sở, ngành chậm triển khai xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

Theo Baoquangninh.com.vn