Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Thông báo v/v bổ sung bằng tốt nghiệp đối với thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp khi nộp hồ sơ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014

Ngày 12/9/2014, Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 đã đăng Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014.

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính tại Công văn số 11231/BTC-TCCB ngày 12/8/2014 về việc cho phép thí sinh được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, sau đại học (tạm thời) khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014 và trước thời hạn tổ chức thi 10 ngày thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học, nếu thí sinh không nộp đúng thời hạn quy định sẽ loại khỏi danh sách thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 thông báo để thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển đến Cục Thuế tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi nộp bản sao bằng tốt nghiệp đến hết ngày 16/9/2014. Nếu thí sinh không nộp bổ sung được bản sao bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học, Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 sẽ loại khỏi danh sách tham gia thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 trân trọng thông báo./.

Theo gdt.gov.vn