Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tiếp tục cắt giảm 10% và đơn giản hoá 20% thủ tục hành chính thuế

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH)

Đó là chỉ tiêu xuyên suốt được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giao cho ngành thuế phải triển khai thực hiện trong 9 tháng cuối năm nay

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 6/4/2015, “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế năm 2014; nhiệm vụ và giải pháp năm 2015–2016” Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động và nỗ lực phấn đấu của ngành thuế từ trung ương đến địa phương, sau một năm triển khai các giải pháp cải cách TTHC đã giảm được 370 giờ kê khai nộp thuế (giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ/năm). Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu và mang tính lý thuyết, để các giải pháp đi vào cuộc sống thì trước mắt còn nhiều khó khăn thách thức. Trong khi đó, công tác quản lý thuế vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Thủ tục hành chính thuế hiện hành vẫn còn lớn (432 thủ tục); quy trình nghiệp vụ thuế còn rườm rà, phức tạp; Số lượng DN tham gia nộp thuế điện tử còn ít; Việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh chưa được đổi mới căn bản; Tình hình hoàn thuế GTGT chưa có chuyển biến rõ nét; công tác giải quyết khiếu nại trong thanh tra kiểm tra thuế vẫn còn chậm…

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, ngày 12/3/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP, giao nhiệm vụ rất nặng nề và rất cụ thể về việc cải cách thủ tục hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn cho DN. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong cả thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu phải quán triệt đến toàn bộ hệ thống thuế; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp phải triển khai ngay một số công việc trọng tâm như sau:
 
Một là, xây dựng kế hoạch cải cách TTHC theo lộ trình với từng công việc cụ thể. Rà soát lại hệ thống thể chế và các quy trình nghiệp vụ để sửa đổi thông thoáng, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
 
Hai là, tiếp tục rà soát, giảm tối thiểu 10% số thủ tục hiện có, đơn giản hoá tối thiểu 20% thủ tục hành chính hiện có,  nhất là các thủ tục hành chính cấp cục và chi cục thuế. 
 
Ba là, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cục thuế, chi cục thuế về việc áp dụng công nghệ thông tin và nộp thuế điện tử.
 
Bốn là, nghiên cứu triển khai thí điểm nộp thuế điện tử đối với lĩnh vực kê khai nộp lệ phí trước bạ, cho thuê nhà, đổi mới quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
 
Năm là, thanh tra kiểm tra theo đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (kể cả người nộp thuế và cán bộ thuế).
 
Sáu là, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH hướng đến liên thông giữa quản lý thuế và BHXH để cùng giảm số giờ ở lĩnh vực này.
 
Bảy là, đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng qua internet, qua truyền hình và VOV, có hình thức liên thông với các cơ quan thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận xã hội.
 

 

Tám là, xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo lại, rà soát đánh giá bố trí cán bộ hợp lý, đưa ra khỏi đội ngũ những trường hợp vi phạm, kết hợp giảm biên chế đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 


Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính