Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống Đại lý thuế

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH)

Ngày 28/5/2015, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 2079/TCT-TTHT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống Đại lý thuế.

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống đại lý thuế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ về thuế của doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Tăng cường tuyên truyền về đại lý thuế, dịch vụ làm thủ tục về thuế cho NNT

2. Phối kết hợp chặt chẽ với các đại lý thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật thuế đến NNT.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đại lý thuế, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

4.Tích cực hỗ trợ đại lý thuế trong quá trình hoạt động 

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các hoạt động của đại lý thuế

6. Tổ chức tọa đàm, lắng nghe ý kiến của các đại lý thuế, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đại lý thuế về các giải pháp phát triển Hệ thống đại lý thuế

Tải về Nội dung công văn 2079/TCT-TTHT: (Tại đây)

Theo vtca.vn