Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

CÔNG VĂN HỎA TỐC VỀ NHẬN HỒ SƠ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP (KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ 2014)

Theo thông báo về tuyển dụng Công chức Thuế năm 2014 của Tổng Cục Thuế, về hồ sơ nộp dự thi có mục: 

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Đối với những văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài: phải có bản dịch và chứng thực của cơ quan có thẩm quyền kèm theo;

Nay "Cho phép thí sinh được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ trở lên khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển Công chức của Tổng Cục Thuế năm 2014. Trước thời hạn tổ chức thi tuyển 10 ngày, thí sinh phải nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ cho Cục Thuế nơi đăng ký tuyển dụng, nếu thí sinh không nộp được đúng thời hạn quy định sẽ loại khỏi danh sách thi. xét tuyển."

Chi tiết xem tại file Đính kèm