Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gắn với quản lý thuế nhà đất

PDF.InEmail

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển đã họp bàn về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hai thứ trưởng đã đi tới thống nhất một số quan điểm sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là việc làm cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đất đai. Cơ sở dữ liệu đất đai phải được xây dựng thống nhất từ trung ương tới địa phương và phải là hệ thống đa mục tiêu, dễ khai thác, sử dụng và được cập nhật thường xuyên phục vụ quản lý vĩ mô và giám soát họat động quản lý vi mô của mỗi ngành.

 

Bộ Tài chính ủng hộ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự án cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ Tài chính không xây riêng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà sẽ sử dụng các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng để phục vụ công tác quản lý thuế của ngành.

 

Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Thuế sẽ chủ trì xây dựng thông tư liên tịch giữa hai bộ về phối hợp xây dựng, quản lý và trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa hai ngành trên cơ sở chuẩn thống nhất, giải quyết việc quản lý và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trình lãnh đạo hai bộ ban hành.

 

Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Thuế phối hợp tổ chức triển khai thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có gắn với nội dung quản lý thuế nhà đất tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh và Đồng Nai, trên cơ sở đó đánh giá tổng kết mô hình và triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

 

Trên cơ sở kết quả phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hai bộ sẽ tiếp tục đề xuất phối hợp trong xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về môi trường, khoáng sản, nước...

Theo eFinance Online

{jcomments on}