Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

PDF.InEmail

 Năm 2013 dự báo là năm đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Tài chính, vì vậy, ngay từ tháng đầu năm, toàn ngành đã hết sức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 1, ngành Tài chính đã đạt tổng thu cân đối NSNN ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán; Tổng chi NSNN: thực hiện tháng 1 ước đạt 72.195 tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán; Bội chi NSNN: tháng 1 ước 10.695 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 6,6% dự toán cả năm.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 02 Nghị quyết

 

Báo cáo nêu rõ, toàn ngành Tài chính đã tích cực triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính – NSNN năm 2013. Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ số: 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; số:02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu; Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/1/2013 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính để thực hiện 02 Nghị quyết trên của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính đã giao cụ thể nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, tổ chức trực thuộc, nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực tài chính-NSNN năm 2013. Theo Kế hoạch hành động này có 37 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì; 52 nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành, địa phương thực hiện. Sơ bộ kết quả thực hiện tháng 01/2013 như sau:

 

Về tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2013, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ Tư về dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2013, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2013 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan Trung ương đã khẩn trương thực hiện việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2013 đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng NSNN; HĐND các địa phương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013.

 

Tổng thu cân đối NSNN  thực hiện tháng 1 ước đạt 61.500 tỷ đồng

 

Trong tháng 01, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện thu, chi NSNN tháng 01/2013, cụ thể, tổng thu cân đối NSNN  thực hiện tháng 1 ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán; Tổng chi NSNN thực hiện ước đạt 72.195 tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán; Bội chi NSNN ước 10.695 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 6,6% dự toán cả năm.

 

Báo cáo nêu rõ, tình hình thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể về thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm: Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch, dự toán NSNN năm 2013; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 quy định tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013, theo đó yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp về NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi và bội chi NSNN năm 2013 theo dự toán Quốc hội đã quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

 

Bộ Tài chính cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ và Hội nghị trực tuyến toàn ngành Thuế triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013, trong đó quán triệt và nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường quản lý thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế và kiểm soát quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

 

Trong tháng 1, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi gần 50.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, đạt 7,4% dự toán; qua đó, đã phát hiện trên 4.500 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; tạm dừng và từ chối thanh toán trên 80 tỷ đồng. Về huy động vốn tính đến ngày 7/2/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 33.603,7 tỷ đồng bằng 112% so với kế hoạch quý I/2013.

 

Đối với công tác tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý giá cả, ổn định thị trường trong tháng 01/2013 là tập trung quản lý, điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 và Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Bộ Tài chính đã có Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 24/01/2013 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và tất cả các đơn vị trong ngành tài chính từ trung ương đến địa phương, tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết cổ truyền.

 

Kịp thời xuất cứu trợ hơn 22 nghìn tấn gạo

 

Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, trong tháng 01/2013, NSNN đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp 2 tháng đầu năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách vui đón Tết Nguyên đán cổ truyền.

 

Trong tháng 1 và đến ngày 06/2/2013 (tức ngày 27 Tết), theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai xuất gạo cứu trợ cho dân dịp Tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt năm 2013 được 22.736/24.554 tấn gạo (đạt 93% kế hoạch) và tiếp tục thực hiện xuất đủ 100% lượng gạo trong dịp Tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt cho các địa phương. Ngoài ra, trong tháng 1, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành xuất cấp gạo cứu trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ninh Bình: 500 tấn, Nam Định: 1.000 tấn; Tây Bắc: 500 tấn; Hà Giang: 500 tấn).

 

Theo báo cáo, trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng,lãng phí, tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; quản lý, sử dụng NSNN chặt chẽ, tiết kiệm; xử lý kịp thời các sai phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát với tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài Chính

{jcomments on}