Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập suy giảm

PDF.InEmail

 Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 3/2012 và 3 tháng đầu năm cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký đang tiếp tục giảm.

Cụ thể, trong quý 1/2013, cả nước có 15.707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỷ đồng, giảm 6,8% về số lượng doanh nghiệp và 16,1% về vốn so với quý 1/2012.

Còn so với quý 4/2012, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 9,4% và số vốn đăng ký giảm 26,7%. 

Số doanh nghiệp và số vốn đăng ký trong quý 1/2013 vẫn tiếp tục xu thế giảm so với cùng kỳ năm trước, “điều này cho thấy các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong sản xuất và kinh doanh”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận.

Xét theo quy mô vốn đăng ký cho thấy, mức vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý 1/2013 vẫn tiếp tục giảm: cụ thể, mức vốn giảm 19% so với quý 4 năm 2012 (mức vốn đăng ký bình quân quý 1/2013 là 5,05 tỷ đồng/doanh nghiệp, quý 1/2012 là 5,16 tỷ đồng/doanh nghiệp, quý 4/2012 là 6,24 tỷ đồng/doanh nghiệp).

(Theo VnEconomy)