Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Đại lý Thuế Cường Linh tham gia Đoàn công tác của Tổng Cục Thuế đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý và phát triển Đại lý Thuế tại Nhật Bản

PDF.InEmail

Từ ngày 10/05/2014 đến ngày 17/05/2014, Ông Nghiêm Quang Cường - Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Thuế Cường Linh đã có chuyến công tác cùng Đoàn của Tổng Cục Thuế đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý và phát triển Đại lý Thuế tại Nhật Bản.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn tại Nhật Bản:

Một số hình ảnh tham quan của Đoàn:

{jcomments on}