Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bộ Tài chính ban hành "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế,Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1474/QĐ-BTC về việc ban hành "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế,Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".

 

 

Thực hiện quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành, việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong đó công khai thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế và công khai thông tin của hộ khoán mới kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn/giảm thuế, hộ khoán nghỉ/bỏ kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân).

Thông tin về mức thuế của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được công khai tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam:MINH BẠCH - CHUYÊN NGHIỆP - LIÊM CHÍNH - ĐỔI MỚI./.

 

Theo gdt.gov.vn