Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tăng tốc rút ngắn thủ tục thuế

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Đến năm 2015, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp (DN) chỉ còn 171 giờ một năm - đó là một trong những yêu cầu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà Nghị quyết 19/NQ - CP đã nêu ra.

Cả nước hiện có hơn 450.000 DN nhưng mới có 700 DN kê khai thuế qua đại lý. Nguồn: internet

Để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, tháng 3 vừa qua Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CPvề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những lĩnh vực Nghị quyết đã nêu ra cần phải được cải thiện đó là việc “nộp thuế” của DN. 

Nghị quyết 19 nêu rõ giải pháp mà Bộ Tài chính phải triển khai trong thời gian tới đó là “rà soát, đánh giá lại và cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian mà các DN phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc một cách toàn diện, hiện đại; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực này để tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm 2014. Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính thuế, hải quan để DN và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện; tăng cường đối thoại giữa DN với các cơ quan thuế, hải quan về những khó khăn, vướng mắc đểxử lý kịp thời. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế…”.

Theo ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, để đạt được mục tiêu đó, trách nhiệm ngành thuế hiện nay phải triển khai tăng tốc nhanh gấp 5 lần kết quả cải cách của giai đoạn 2011-2012.

Thời gian qua, lĩnh vực thuế đã có nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành, đặc biệt về thời gian nộp và mức thuế suất. Những cải cách của ngành trong thời gian qua đã giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian về thủ tục thuế đã được cộng đồng DN ghi nhận đánh giá cao thể hiện trong việc cải cách cả thủ tục và chính sách, cụ thể: Từ 1/1/2014, đã giảm thuế suất thuế thu nhập DN từ 25% xuống 22% (từ 2016 xuống 20%); Tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân; giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng một số nhóm mặt hàng… ; DN có mức doanh thu đến 20 tỷ đồng mỗi năm chỉ còn phải khai và nộp thuế 4 lần một năm thay vì 12 lần; Rút ngắn thời gian gia hạn hồ sơ khai thuế từ 5 ngày xuống 3 ngày, thời hạn hoàn thuế rút ngắn đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau từ 60 ngày xuống còn 40 ngày và đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau từ 15 ngày xuống 6 ngày... 

Toàn ngành tập trung xây dựng và triển khai mạnh mẽ hệ thống thuế điện tử, đến nay đã có hơn 350.000 DN tham gia kê khai thuế điện tử, chiếm khoảng hơn 70% số DN hoạt động. Mục tiêu hết năm 2014 sẽ đạt khoảng 90% các DN thực hiện kê khai thuế điện tử, đồng thời tiếp tục mở rộng hình thức nộp thuế điện tử với nhiều ngân hàng thương mại...

Bên cạnh việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, sẽ khuyến khích DN đủ điều kiện triển khai hóa đơn điện tử và phát triển hệ thống tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế)... Theo các chuyên gia, đây là một trong những giải pháp rất hữu hiệu cũng đã được ngành thuế đề ra và đặt mục tiêu phát triển nhanh, nhưng việc triển khai trong thời gian vừa qua còn chậm.

Cả nước hiện có hơn 450.000 DN nhưng mới có 700 DN kê khai thuế qua đại lý. Số lượng DN kinh doanh trong lĩnh vực đại lý thuế mới đạt 160 đơn vị. Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát triển hệ thống đại lý thuế, xây dựng hệ thống đại lý thuế thật sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý thuế cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

 

Theo dddn.com.vn