Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH)

Ngày 13/10/2016Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Add a comment
Đọc thêm...
 
 

Lực lượng đại lý thuế có tự đánh mất cơ hội phát triển của chính mình?

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH)

Ảnh: Bà Trần Thị Lệ Nga – Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM

Add a comment
Đọc thêm...
 
 

Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014 như sau:

Add a comment
Đọc thêm...
 
 
 

Thông báo: Mở lớp hướng dẫn nội dung mới về Thuế GTGT, TNDN, Hóa đơn chứng từ & Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trong công tác Thanh tra, Kiểm tra Thuế

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

 
V/v mời tham dự lớp “ Hướng dẫn nội dung mới nhất của thuế GTGT, TNDN, HĐCT  
 và Trao đổi kinh nghiệm về phòng ngừa rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế”
----------------
Add a comment
Đọc thêm...
 
 

Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Đại lý Thuế”

 Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Đại lý Thuế”

Add a comment
Đọc thêm...
 
 
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 35