Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 14/06/2014 đến ngày 20/06/2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 14/06/2014 đến ngày 20/06/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1.      CV số 2164/TCT-CS ngày 11/06/2014 về phân biệt sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến và sản phẩm thức ăn chăn nuôi để xác định đúng thuế suất thuế GTGT

Về nội dung liên quan đến thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân NK dùng làm thức ăn chăn nuôi, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5165/BTC-TCHQ ngày 21/4/2014 hướng dẫn cụ thể như sau:

"Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân NK dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả NK về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế  GTGT. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ớ khâu NK thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại".

Đối với mặt hàng bột bắp, bột mỳ là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đối với sản phẩm như bắp hạt, đậu nành hạt, mì lát (sắn lắt khô) được các doanh nghiệp NK để SX thức ăn chăn nuôi hoặc sản xuất bột ngọt thì Cục Thuế căn cứ vào công văn số 5165/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

2.      CV số 2223/TCT-CS ngày 13/06/2014 về tiền thuê đất

Đối với trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong Quyết định giao đất, cho thuê đất thì tiền thuê đất được tính thu kể từ thời điểm bàn giao đất thực tế. Trường hợp DN được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp sân Golf - Thể dục thể thao và Nhà ở, chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nên chưa đủ căn cứ để xác định tiền thuê đất. Tổng cục Thuế đề nghị DN liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương xác định thời điểm bàn giao đất thực tế (bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng) để CQ thuế tính tiền thuê đất theo quy định của PL hiện hành.

3.      CV số 2234/TCT-KK ngày 16/06/2014 về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá NK sau đó tái xuất trả lại

Trường hợp nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, TSCĐ NK để dùng cho SX-KD HH-DV chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp khâu NK của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, TSCĐ NK đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu NK không được chi hoàn từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế:

Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu NK nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

Kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai,  khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT.

4.      CV số 2268/TCT-TNCN ngày 18/06/2014 về việc nộp hồ sơ giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo

Về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế: theo hướng dẫn tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ có thể là bản chụp.

Trường hợp xét thấy cần thiết khi xử lý miễn thuế, giảm thuế TNCN thì Cục Thuế sẽ tiến hành kiểm tra tính chính xác của các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện miễn, giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với CQ thuế nơi cư trú và được hoàn thuế (nếu có). Trong hồ sơ đề nghị giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo phải có tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 09/KK-TNCN. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế thì cá nhân yêu cầu tổ chức quyết toán thay cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 336/TCT-TNCN nêu trên để làm hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

5.      CV số 2269/TCT-TNCN ngày 18/06/2014 về thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Chuyên gia nước ngoài làm việc cho nhà thầu phụ thuộc dự án ODA tại Việt Nam không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 do các chuyên gia làm việc nhà thầu phụ không ký hợp đồng trực tiếp với "Bên nước ngoài" hay "Bên Việt Nam”

6.      CV số 2270/TCT-CS ngày 18/06/2014 về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng...mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hoá đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trân trọng.