Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 16/08/2014 đến ngày 22/08/2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 16/08/2014 đến ngày 22/08/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3255/TCT-DNL ngày 14 tháng 08 năm 2014 về thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý:

Hoạt động mà Ngân hàng thực hiện ủy quyền cho bên thứ 3 là các doanh nghiệp trong nước quản lý, khai thác tài sản đảm bảo trong thời gian chờ phát mại với mục đích thu hồi nợ gốc là hoạt động mới phát sinh chưa được hướng dẫn rõ. Nếu trong quá trình khai thác tài sản đảm bảo phát sinh doanh thu vượt quá mức thu hồi nợ gốc thì phần vượt của thu hồi nợ gốc phải kê khai, nộp Thuế GTGT theo quy định.

2. Công văn số 3257/TCT-DNL ngày 14 tháng 08 năm 2014 về về việc kê khai thuế GTGT tập trung tại Tổng công ty đối với các công trình xây dựng cơ bản:

Nhằm đảm bảo nguyên tắc đối với thuế GTGT phải chặt chẽ, không để vừa thu vừa hoàn hoặc hoàn để thu, trường hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật xây dựng và theo phân cấp của Hội đồng thành viên tại các Cảng hàng không sân bay khác địa bàn quản lý thuế với Tổng công ty thì Tổng công ty thực hiện lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Đồng thời kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

3. Công văn số 3266/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014 về hoàn thuế sau sáp nhập:

- Về nguyên tắc, Công ty TNHH hàng gia dụng Toshiba Việt Nam (TVHA) khi được sáp nhập vào Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam (TVCP) trước khi làm thủ tục đóng mã số thuế thì TVHA lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được giải quyết theo quy định. Trường hợp TVHA đã thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm đóng mã số thuế nhưng chưa xử lý số thuế nộp thừa; khi TVHA không còn tư cách pháp nhân thì TVCP lập hồ sơ, kèm văn bản có xác nhận số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết/số thuế đã nộp thừa của TVHA đến thời điểm đóng mã số thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương để đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định.

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương có văn bản gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trong đó xác nhận số liệu kiểm tra quyết toán sáp nhập của THVA (kèm theo bản photocopy toàn bộ hồ sơ quyết toán của TVHA); đồng thời đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bù trừ đối với số nợ của TVHA với Cục Thuế tỉnh Bình Dương (nếu có) trước khi giải quyết hoàn thuế cho TVCP. Cục Thuế tỉnh Bình Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra quyết toán sáp nhập của TVHA.

4. Công văn số 3270/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014 về xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài:

Trường hợp của Công ty cổ phần thép Dana - Ý tháng 01, 02, 03, 04/2012 sử dụng hóa đơn GTGT thay cho hóa đơn xuất khẩu đến tháng 11/2013 mới điều chỉnh hóa đơn xuất khẩu thay thế hóa đơn GTGT, khai bổ sung tờ khai thuế nhưng doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì Công ty được kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của các lô hàng xuất khẩu.

5. Công văn số 3271/TCT-KK ngày 14 tháng 08 năm 2014 về sách thuế đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch phục vụ cho sản xuất kinh doanh:

Trường hợp Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam nhập khẩu hàng hóa bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, không có chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 3279/TCT-CS ngày 14 tháng 08 năm 2014 về thuế GTGT:

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai nộp thuế GTGT, không được hoàn thuế GTGT.

Đối với chi phí gián tiếp thì được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT nếu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào; điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và một số trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

7. Công văn số 3311/TCT-CS ngày 15 tháng 08 năm 2014 về cách xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 nhưng không tính được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC, Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được lựa chọn xác định theo 1 trong 2 cách theo hướng dẫn tại tiết b, khoản 6, Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một cách phân bổ đối với thu nhập phát sinh của một hoạt động đầu tư mở rộng.

8. Công văn số 3331/TCT-TNCN ngày 15 tháng 08 năm 2014 về tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện pháp luật về thuế:

1. Về phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Đối với người nước ngoài ở các quốc gia đã ký kết với Việt Nam Hiệp định tránh đánh thuế trùng hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

2. Về vấn đề liên quan đến thanh tra thuế:

Doanh nghiệp bị thanh tra thuế có các quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra được mời chuyên gia thuế thuộc các tổ chức, hiệp hội có chức năng tư vấn thuế theo quy định của pháp luật tham gia giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra khi cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp.

9. Công văn số 11613/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông:

Sản phẩm bông đã được tách hạt, tách cọng; bỏ vỏ; lọc rác để loại bỏ một phần tạp chất; đóng kiện (bông thiên nhiên chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm bông đã qua chải thô hoặc chải kỹ (bông sơ chế) áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

10. Công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19 tháng 08 năm 2014 về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng cám và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản:

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả tấm, cám, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc hoặc xay xát lúa mì) dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 và khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn trên thì không thực hiện điều chỉnh lại, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Sản phẩm đã qua chế biến (bao gồm cả cám) dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi được định danh cụ thể tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hoặc đáp ứng các quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 02/05/2010 của Chính phủ và thuộc Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

 

Trân trọng.