Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 9 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 09/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4064/TCT-KK ngày 19/09/2014 v/v kê khai thuế GTGT:

 

Trường hợp Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh có nhà máy xi măng Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang, nhà máy đã thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thì đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào Nhà máy ủy quyền thanh toán qua ngân hàng (tài khoản ngân hàng đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) cho Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thì những hóa đơn GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

 

2. Công văn số 4100/TCT-CS ngày 23/9/2014 v/v miễn nộp tiền sử dụng đất:

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở do di dời khỏi nơi ngập lụt (vùng thiên tai) trước ngày 1/7/2014 thuộc diện được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

 

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất từ ngày 1/7/2014 trở đi thì người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi) theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Trường hợp này người sử dụng đất phải làm hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất gửi tới cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014.

 

3. Công văn số 4131/TCT-CS ngày 24/9/2014 v/v được trừ chi phí tính thuế TNDN khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng:

 

Do Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện nộp khoản tiền chi dịch vụ môi trường rừng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/01/2013 nên đối với khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011, năm 2012 nếu doanh nghiệp thực tế chi trả trong năm 2014 thì chấp thuận doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.

 

Từ năm 2014 trở đi, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ (hạch toán vào giá thành sản phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong năm phát sinh tương ứng).

 
Trân trọng.