Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 11 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 11/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4875/TCT-CS ngày 04/11/2014 thuế GTGT

Ngày 04/4/2014, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xác minh tại Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang có bản xác nhận: Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang xác nhận 05 hóa đơn GTGT liên 2 giao cho khách hàng hiện nay đang lưu giữ tại Công ty. Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang đã kê khai nộp thuế đầu ra cho những hóa đơn đã xuất cho Công ty Hòa Tân Lộc, đồng thời đảm bảo cho việc thu hồi công nợ nhanh chóng nên đã giữ lại những hóa đơn này để yêu cầu phía bên mua thanh toán khoản nợ còn lại.

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế tại công văn số 1419/CT-KTNB ngày 12/09/2014 như sau: Công ty Hòa Tân Lộc được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 05 số hóa đơn GTGT mua hàng của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Thuế tỉnh An Giang xử phạt Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang về hành vi lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

2. Công văn số 4931/TCT-DNL ngày 7/11/2014 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

VNA là thành viên của Hiệp hội Hàng không quốc tế, để phù hợp với thông lệ quốc tế, hóa đơn điện tử dịch vụ VNA Holidays (gồm hóa đơn cung cấp dịch vụ, hóa đơn thu phí hoàn/chi hoàn trong trường hợp hủy dịch vụ) và hóa đơn điện tử dịch vụ EMD của VNA không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: địa chỉ, mã số thuế người mua, chữ ký điện tử của người bán và người mua, số lượng, đơn giá dịch vụ, thuế suất thuế GTGT. Hóa đơn điện tử dịch vụ EMD không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn.

3. Công văn số 4985/TCT-CS ngày 11/11/2014 về chính sách thuế TNDN. 

Trường hợp Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thư số qua hệ thống đại lý bán hàng, khách hàng trả tiền dịch vụ trước cho nhiều năm, chi phí liên quan đến dịch vụ phát sinh trong các năm cung cấp dịch vụ thì Công ty có thể lựa chọn xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp đối với các kỳ tính thuế trước năm 2014, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ chứng thư số theo doanh thu được phân bổ cho số năm trả tiền trước thì không điều chỉnh lại nếu không làm thay đổi số thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty phải nộp.

4. Công văn số 5002/TCT-CS ngày 12/11/2014 về báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Để phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty trực thuộc (theo danh sách tên, mã số thuế, địa chỉ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty trực thuộc đính kèm), Tổng cục Thuế chấp thuận:

- Khi giao hàng cho khách hàng, Tập đoàn và các Công ty trực thuộc được lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm căn cứ xuất hàng, vận chuyển và giao hàng.

- Định kỳ (3 lần/tháng), Tập đoàn và các Công ty trực thuộc tiến hành đối chiếu lượng hàng với các khách hàng. Căn cứ số lượng thực tế giao nhận mà khách hàng xác nhận trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tập đoàn và các Công ty trực thuộc lập hóa đơn GTGT bán hàng cho khách hàng. Hóa đơn đã lập (liên lưu tại Tập đoàn và các Công ty trực thuộc ) kèm theo toàn bộ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để là căn cứ chứng minh cho lượng hàng đã giao cho khách hàng.

- Hàng được giao tháng nào thì lập hóa đơn trong tháng đó, không để sang tháng sau. Doanh thu bán hàng theo đó cũng được phản ánh đúng trong tháng xuất hàng cho khách hàng. Tổng lượng hàng giao cho khách hàng phải luôn đúng bằng tổng lượng hàng được lập hóa đơn trong tháng.

- Tập đoàn và các Công ty trực thuộc khi lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn. Tập đoàn và các Công ty trực thuộc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số ... đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

5. Công văn số 5003/TCT-CS ngày 12/11/2014 về việc bán hoá đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

1/ Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ không đủ thời gian đặt in, thông báo phát hành hoá đơn để sử dụng:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan Thuế giải quyết bán hoá đơn lần đầu cho đối tượng này đủ dùng trong thời gian tạo hoá đơn để sử dụng;

2/ Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ sử dụng hoá đơn với số lượng ít, có cam kết có nhu cầu sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành:

Cục Thuế bán hoá đơn cho các đối tượng này nhằm đáp ứng nhu cầu có hoá đơn để sử dụng và giảm chi phí trong quá trình kinh doanh.

6. Công văn số 16200/BTC-TCT ngày 6/11/2014 về hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật có thể phát sinh trường hợp số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu khoản chênh lệch cao hơn giữa số tiền thành viên góp vốn mới phải bỏ ra so với giá trị vốn góp của thành viên đó được các thành viên góp vốn của doanh nghiệp thỏa thuận xác định là thuộc sở hữu chung của doanh nghiệp nhận vốn góp thì hạch toán vào tài khoản vốn khác (tài khoản 4118) trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp. Nếu các bên thỏa thuận khoản chênh lệch cao hơn nêu trên thuộc sở hữu riêng của một hoặc một số thành viên góp vốn cũ trong doanh nghiệp, không bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chênh lệch này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, thành viên góp vốn cũ nào có thu nhập phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

7. Công văn số 16340/BTC-TCT ngày 10/11/2014 về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trường hợp từ tháng 04/2013-12/2013 Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có nhận thầu xây dựng, lắp đặt dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương II tại tỉnh Quảng Ninh, để phục vụ cho hoạt động của dự án, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam đã xây dựng khu nhà ở cho người lao động để thực hiện dự án thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí phát sinh của hoạt động xây dựng nêu trên, nếu các hóa đơn đầu vào đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Trân trọng.