Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 12 năm 2014

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 12/2014.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

1. Công văn số 5411/TCT – TNCN ngày 03/12/2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế

Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế tóm tắt như sau:

(1)  Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

(2)  Tổ chức triển khai, tại Tổng cục Thuế:

- Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tập trung để tuyên truyền, phổ biến về những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi, trong đó tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với cá nhân kinh doanh.

- Hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai Luật sửa đổi; cập nhật đầy đủ thông tin của cá nhân kinh doanh vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế theo báo cáo của Cục Thuế…

Tại các Cục Thuế:

- Tăng cường quản lý thuế của Doanh nghiệp tư nhân, cá nhân kinh doanh ở các trung tâm thương mại, các khu kinh doanh buôn bán lớn, các chợ đầu mối quan trọng, kinh doanh nhà hàng, ăn uống, kinh doanh vận tải, cho thuê tài sản… trên địa bàn;

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tài chính, kinh tế, quản lý thị trường để thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu cả về số lượng cá nhân kinh doanh, doanh số kinh doanh …

- Thành lập, công bố rộng rãi đường dây nóng và bố trí cán bộ thường trực (kể cả ngày nghỉ) để tiếp nhận và xử lý vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế mới.

Tại các Chi cục Thuế: Phối hợp với UBND cùng cấp; Hội đồng tư vấn thuế xã, phường; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền tới từng cá nhân kinh doanh về những nội dung mới có liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

2. Công văn số 5385/TCT-TNCN ngày 02/12/2014 về thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền hỗ trợ ngừng việc cho người lao động

Trường hợp Xí nghiệp than Quy Nhơn trả khoản hỗ trợ ngừng việc do bị thiệt hại cho người lao động do di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định thì không tính khoản tiền hỗ trợ ngừng việc này vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm 2014 của người lao động.

3. Công văn số 5412/TCT-CS ngày 03/12/2014 về chính sách thuế

Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh trung tâm thương mại (Bên cho thuê) ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng (Bên đi thuê) để kinh doanh trong các trung tâm thương mại theo hình thức “tiền thuê tính theo Doanh số bán hàng”, tại hợp đồng thuê có quy định cuối ngày, Bên đi thuê phải nộp toàn bộ doanh thu bán hàng bằng tiền mặt cho Bên cho thuê để Bên cho thuê giữ hộ (hoặc trường hợp khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ thì tiền bán hàng chuyển thẳng vào tài khoản của Bên cho thuê) nhằm mục đích để Bên cho thuê quản lý doanh thu bán hàng, cuối tháng Bên cho thuê căn cứ số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của Bên đi thuê) để xác định tiền thuê mặt bằng, chi phí điện, nước và các khoản phụ thu khác mà Bên đi thuê phải thanh toán để lập hóa đơn GTGT giao cho Bên đi thuê. Số tiền còn lại (chênh lệch giữa số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của Bên đi thuê) và chi phí Bên đi thuê phải thanh toán, Bên cho thuê thực hiện chuyển khoản trả vào tài khoản của Bên đi thuê thì hình thức thanh toán bù trừ nêu trên là phù hợp với quy định thanh toán không dùng tiền mặt và Bên đi thuê được căn cứ hóa đơn GTGT của Bên cho thuê xuất giao để kê khai khấu trừ thuế, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Tổ chức triển khai công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015:

1.  Về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo PP khoán:

- Đối tượng thực hiện là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

- Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 1 tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

2. Về việc khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo PP khoán:

Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH ban hành kèm theo công văn này.

Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra thực tế, biên bản họp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện lập và duyệt Sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015. Trên cơ sở Sổ bộ thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015.

3. Đối với cá nhân cho thuê tài sản, Nội dung kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản của hộ, cá nhân từ 01/01/2015:

- Đối với trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai đã nộp.

- Chi cục Thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định thuế GTGT, thuế TNCN theo mẫu 01/KK-TTS ban hành kèm theo công văn này. Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê phù hợp.

Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế một lần theo từng hợp đồng cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng vào kho bạc hoặc ngân hàng thương mại được Nhà nước ủy nhiệm thu NS theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

5. Công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 về áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13, từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khácthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra. Cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên từ ngày 01/01/2015 thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày  31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn.

II. Luật

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật  số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật số 71 như sau:

1.     Thuế thu nhập doanh nghiệp: Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.

2.     Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

Sửa đổi về thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh:

- Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%      

Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

a) Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

3.     Thuế giá trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế. 

Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

4.     Quản lý thuế:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ khai thuế và nộp theo tháng, quý, tạm nộp theo quý, quyết toán năm nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế, cắt giảm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp đồng thời quy định cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có.

- Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp thay vì trước đây quy định vượt quá thời hạn 90 ngày phải tính theo mức 0,07%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp. 

Trân trọng.