Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 1 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 01/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 49/TCT-CS ngày 07/01/2015 về xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 

Trường hợp hai công ty con của Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam (Lixil Inax) là Công ty Sản xuất Lixil Inax Sài Gòn có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Thiết bị sen vòi Inax Việt Nam có trụ sở tại Quảng Nam sáp nhập thành các chi nhánh phụ thuộc của Lixil Inax thì các chi nhánh này được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của Công ty trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Nếu các chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các trường hợp ưu  đãi khác nhau thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu  đãi mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế của các Chi nhánh để kê khai nộp thuế riêng. Doanh thu của các chi nhánh sản xuất làm cơ sở xác định ưu đãi thuế TNDN dựa trên giá bán cho đại lý, người mua hàng ngoài công ty của sản phẩm do chi nhánh đó sản xuất.

 

2. Công văn số 55/TCT-CS ngày 08/01/2015 về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ quy định liên quan và theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp dự án của Công ty cổ phần Chín Chín Núi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 2 số 5612100497 ngày 30/10/2014 nếu dự án này đang còn trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu của dự án đầu tư đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 thì dự án này được coi là dự án đầu tư mới và thu nhập từ dự án này sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định.

 

3. Công văn số 62/TCT-DNL ngày 08/01/2015 về xử lý hóa đơn GTGT

Theo nội dung báo cáo của Ngân hàng khi thực hiện bán tài sản đảm bảo tiền vay là 2 con tàu (Vĩnh Thuận 01 và Vĩnh Thuận 09) cho Công ty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc để thu hồi nợ, Ngân hàng đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra vào Ngân sách nhà nước (có xác nhận của Cục thuế TP Hà Nội). Do đó, nếu trường hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội và Công ty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc (bên mua) thống nhất cam kết hai bên không điều chỉnh lại hợp đồng, giá trị thanh toán và thuế suất, hóa đơn đã lập và có xác nhận của cơ quan thuế (bên bán) về số thuế đã nộp thì bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

 

4. Công văn số 63/TCT-CS ngày 8/1/2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Trường hợp Công ty TNHH Inox Thành Nam được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng dự án Nhà máy gia công Inox Thành Nam tại cụm Công nghiệp vừa và nhỏ của xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Công ty đã nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 29/5/2013 gửi Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Nhưng do các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất không đáp ứng tiến độ thực hiện dự án nên song song với việc hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, nên Công ty đã tiến hành xây dựng công trình mà không có được giấy phép xây dựng. Sau khi xây dựng hoàn thành công trình Công ty đã xin cấp phép xây dựng nhưng Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên không cấp giấy phép xây dựng mà chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình đảm bảo phù hợp với mặt bằng tổng thể của dự án (do dự án đã xây dựng hoàn thành).

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Công ty TNHH Inox Thành Nam không có giấy phép xây dựng mà có giấy chứng nhận hoàn thành công trình và nếu việc triển khai xây dựng công trình của đơn vị diễn ra theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động xây dựng thì giấy chứng nhận hoàn thành công trình được coi là giấy phép xây dựng. Theo đó, Công ty đủ điều kiện để xem xét miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 5, Điều 46, Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 6/11/2013  của Bộ Tài chính nêu trên.

 

5. Công văn số 87/TCT-CS ngày 12/1/2015 về thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Panga Đồng Bằng ghi hoá đơn có thuế suất thuế GTGT thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực: "Cung cấp hơi cho sản xuất" được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%) và đã kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT 10%). Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều đã ra Quyết định số 39/QĐ-CCT ngày 21/1/2014 truy thu thêm 5% phần thuế GTGT của hơi nước từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 đối với Công ty TNHH Panga Đồng Bằng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Phạt 10% tính trên số tiền thuế GTGT-TNDN khai sai và phạt chậm nộp tiền thuế GTGT.

Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam và Công ty TNHH Panga Đồng Bằng đã lập Biên bản điều chỉnh bổ sung thuế suất 5%-10% và xuất hoá đơn số 0000089 điều chỉnh tăng thêm 5% tiền thuế GTGT cho các hoá đơn đã xuất cho Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 và Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam đã thanh toán qua Ngân hàng cho Công TNHH Panga Đồng Bằng toàn bộ số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh, Công ty Panga Đồng Bằng đã nộp khoản tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm vào Ngân sách Nhà nước thì đối với các hoá đơn hoá đơn điều chỉnh thuế suất thuế GTGT mặt hàng hơi nước từ 5% lên 10% nêu trên, thì chấp thuận việc người mua là Công ty cổ phần Thuỷ sản thức ăn gia  súc Hùng Vương Tây Nam được kê khai, khấu trừ bổ sung số tiền thuế GTGT của Tờ hoá đơn nêu trên vào các kỳ thuế tiếp theo của năm 2014.

 

6. Công văn số 206/BTC-TCT Hà Nội, ngày 07/01/2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty đã gia hạn thời hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm (tăng  thêm 30 năm so với GPĐT ban đầu).

- Tại các văn bản quy định về thuế TNDN chỉ quy định doanh nghiệp thành lập trong trường họp chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập . . . tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại của doanh nghiệp cũ nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư và không có quy định được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động so với GPĐT ban đầu.

Căn cứ theo các quy định liên quan, Công ty chỉ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng cho dự án đầu tư ban đầu theo Giấy phép đầu tư số 679/GP ngày 23/9/1993 là 20 năm kể từ ngày 23/9/1993 đến ngày 23/9/2013 và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm.

 

Trân trọng.