Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 1 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 01/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 114/TCT-KK ngày 14/01/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 

Trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.
 

2. Công văn số 145/TCT-CS ngày 15/01/2015 về giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ.

 

Căn cứ các quy định liên quan và hồ sơ kèm theo, trường hợp Xí nghiệp tư doanh Nguyên Hạ do ông Nguyễn Hữu Trí là chủ sở hữu doanh nghiệp đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ, sau khi đổi tên thì chủ sở hữu Doanh nghiệp là bà Đặng Thị Hạ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Trí và Đặng Thị Hạ là vợ chồng. Do đó, khi Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản mang tên Xí nghiệp tư doanh Nguyên Hạ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

 

3. Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu.

 

Trường hợp Công ty Fu-Tai Engineering Đài Loan ký hợp đồng với Công ty xi măng Chinfon để cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo các hoạt động lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử..., hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các hoạt động khác thì khi xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị hợp đồng, tính thuế TNDN theo tỷ lệ thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Về tỷ lệ (%) GTGT, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế được xác định như sau:

 

- Thuế GTGT:

 

+ Giá trị máy móc, thiết bị: Nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.

 

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

 

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật...): Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

 

- Thuế TNDN:

 

+ Giá trị máy móc, thiết bị: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.

 

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%.

 

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật...): Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

 

4. Công văn số 165/TCT-CS Hà Nội, ngày 15/01/2015 về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan

 

Trường hợp tổ chức nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Hóa chất Taiko Đại Hùng để cung cấp hàng hóa, thời điểm ký hợp đồng trước ngày Thông tư 103/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có điểm giao hàng tại kho ngoại quan (KCN Phú Mỹ - Bà Rịa, Vũng Tàu) thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam.

 

5. Công văn số 169/TCT-TNCN ngày 16/01/2015 về việc bù trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã nộp vào NSNN với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bị truy thu

 

Nếu Cục Thuế thành phố Hà Nội có đầy đủ căn cứ xác định số thuế TNCN đã nộp NSNN của Công ty JPT là nộp thừa thì xử lý bù trừ tự động với thuế TNCN phát sinh kỳ sau. Trường hợp Công ty JPT có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế TNCN nộp thừa (nêu trên) với thuế TNDN phát sinh qua thanh tra thì Công ty phải gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế theo quy định.

 

Do khoản thuế TNCN được Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định là nộp thừa của Công ty JPT về bản chất cùng là nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách nhà nước. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội không xử phạt chậm nộp đối với khoản thuế TNDN phát sinh tăng tương ứng qua thanh tra với số thuế TNCN Công ty JPT đã nộp thừa vào Ngân sách nhà nước.

 

6. Công văn số 171/TCT-CS ngày 16/01/2015 về việc hạch toán và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

 

Căn cứ các quy định hiện hành thì thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên theo trình bày tại công văn số 2279/CT-THNVDT và công văn số 2053/CT-THNVDT nêu trên của Cục thuế tỉnh Đắk Nông thì đến tháng 3/2014 các đơn vị và quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán và đến ngày 29/8/2014 ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông mới có công văn số 3619/UBND-KTTC về việc hạch toán và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Do đó, trường hợp từ năm 2011 đến năm 2013 các Công ty lâm nghiệp được Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh cho tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng đến năm 2014 các đơn vị và Quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán thì được phép hạch toán vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

 

7. Công văn số 172/TCT-TNCN ngày 16/01/2015 về chính sách Thuế

 

(1) Về chính sách đối với chiết khấu thương mại:

 

Trường hợp Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam thực hiện các chương trình bán hàng có chiết khấu thương mại cho khách hàng khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ, Công ty đã thực hiện giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn GTGT thì Công ty được giảm trừ doanh thu khi tính thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản chiết khấu thương mại. Công ty phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh việc giảm doanh thu và không thu được tiền thực tế đối với các khoản giảm giá này.

 

(2) Về thuế nhà thầu đối với khoản phí hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia nước ngoài:

 

Trường hợp Công ty nước ngoài ký hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ nộp thay thuế cho công ty nước ngoài theo quy định.

 

(3) Về thuế thu nhập cá nhân đối với phí hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia nước ngoài

 

- Cá nhân nước ngoài là nhân viên được nhà thầu nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc thì khoản thu nhập này thuộc thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, cá nhân phải tự khai và nộp thuế TNCN với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Việt Nam.

 

- Trường hợp thu nhập của cá nhân đã được xác định trên hợp đồng thầu thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp Việt Nam khấu trừ và khai thuế thay cho cá nhân.

 

8. Công văn số 222/TCT-CS ngày 20/01/2015 thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

 

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn căn cứ Danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố theo Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ, Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo đúng quy định đối với mặt hàng không chịu thuế GTGT từ ngày 01/01/2015./.

 

9. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư  số 244/2009/TT-BTC.

 

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, còn có các quy định mới về sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính cũng như một số tài khoản kế toán.

 

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

 

Trân trọng.