Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 1 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 01/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 186/TCT-CS ngày 19/01/ 2015 xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ.

 

“2. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai."

 

Nếu ông Hoàng Văn Anh được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 155, tờ bản đồ số 23, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho bà Lưu Thị Từ (là vợ ông Hoàng Văn Anh), do ông Hoàng Văn Anh đã mất năm 2005 thì bà Từ không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trường hợp này Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có thể xem xét nếu hộ gia đình ông Hoàng Văn Anh và bà Lưu Thị Từ nộp hồ sơ từ năm 2000 nhưng đến năm 2012 Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa mới có văn bản xác định nghĩa vụ tài chính thửa đất của ông Anh và bà Từ do sự chậm trễ trong việc chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh Biên Hòa để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét theo điều kiện thực tế phát sinh tại địa phương.

 

2. Công văn số 205/TCT-CS ngày 19/01/2015 chính sách thuế TNDN.

 

Trường hợp Công ty TNHH SaiLun được cấp Giấy phép đầu tư lần đầu ngày 20/03/2012 với tổng số vốn đầu tư đăng ký lần đầu là 8.000 tỷ đồng, nếu Công ty thực hiện giải ngân vốn đầu tư đủ 6.000 tỷ đồng chậm nhất là tháng 03/2015 (không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu 03/2012), sử dụng trên 3.000 lao động sau 3 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư và Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án thì thu nhập của Công ty từ dự án này sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới có quy mô vốn đầu tư lớn theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 15 và điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 

3. Công văn số 209/TCT-CS ngày 20/01/2015 về hóa đơn
 

Trường hợp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng) ký thừa ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" trên hóa đơn thì khi bán hàng, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị", ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền.

 

4. Công văn số 215/TCT-DNL ngày 20/01/2015 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

 

Công ty Điện toán và truyền số liệu là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng là AVG và PPAV.

 

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình do AVG cung cấp và AVG trực tiếp lập hóa đơn điện tử cho khách hàng sử dụng thì trên hóa đơn điện tử của AVG lập giao cho khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

Trường hợp AVG cung cấp thẻ cào AVG (để thanh toán cước truyền hình) thông qua PPAV và PPAV bán cho các đại lý phân phối thẻ thì hóa đơn điện tử AVG lập giao cho PPAV và PPAV lập giao cho đại lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

 

Trường hợp PPAV trực tiếp bán thẻ cào AVG cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình thì trên hóa đơn điện tử PPAV lập giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

Trường hợp AVG, PPAV cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác thì hóa đơn điện tử do AVG, PPAV lập giao cho khách hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số  245/TCT-TNCN ngày 21/01/2015 thanh toán nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất

 

Trường hợp ông Phạm Vui được Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 10/7/2000 có ghi nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất. Nay ông Phạm Vui thanh toán tiền nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất để được cấp đổi Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã quá thời hạn 10 năm theo quy định tại Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính thì phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (trước kia là thuế chuyển quyền sử dụng đất) theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành tại thời điểm làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phát sinh tiền chậm nộp từ ngày 11/7/2010 đến thời điểm làm thủ tục.

 

6. Công văn số 248/TCT-KK ngày 21/01/2015 giữ  nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

Căn cứ các quy định liên quan, trường hợp Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn (loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước) chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH MTV) theo Quyết định số 1973/QĐ-ĐS ngày 17/12/2014 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi được giữ nguyên.

 

Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao dịch sang cơ quan thuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thay đổi thông tin, gồm thay đổi tên của Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn và thay đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thay vì giao dịch đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

 

7. Công văn số 262/TCT-PC ngày 22/01/2015 miến, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

 

(1) Nguyên tắc xác định số thuế TTĐB được giảm đối với tài sản bị thiệt hại do bão gây ra.

 

Như  vậy, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TTĐB khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng  hàng hóa cho người mua.

 

Số thuế TTĐB phải nộp của năm xảy ra thiệt hại về tài sản do bão gây ra là số thuế TTĐB mà doanh nghiệp đã kê khai phải nộp trong cả năm 2012.

 

- Xác định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn này.

 

- Nếu giá trị tài sản thiệt hại nhỏ hơn 30% thuế TTĐB phải nộp trong năm thì số thuế TTĐB được giảm tương đương với giá trị tài sản bị thiệt hại.

 

- Nếu giá trị tài sản thiệt hại lớn hơn 30% thuế TTĐB phải nộp trong năm thì số thuế TTĐB được miễn giảm tương đương với 30% thuế TTĐB phải nộp trong năm.

 

(2) Nguyên tắc xác định giá trị tài sản thiệt hại làm căn cứ giảm thuế TTĐB.

 

-  Không tính vào giá trị tài sản thiệt hại để làm căn cứ miễn giảm thuế TTĐB đối với :

 

+ Giá trị thiệt hại của tài sản dùng để sản xuất hàng hóa không chịu thuế TTĐB (doanh nghiệp tính vào chi phí tính thuế TNDN).

 

+ Chi phí để nâng cấp TSCĐ dùng để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bị thiệt hại do bão gây ra (doanh nghiệp tính vào nguyên giá TSCĐ để trích khấu hao ….).

 

……

 

- Đối với hàng hóa là nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng, nhiên liệu sử dụng để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB được tính giá trị thiệt hại làm căn cứ giảm thuế TTĐB thì tính theo: giá trị thực tế tồn kho (trước khi xảy ra thiệt hại) sau khi trừ giá trị cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có), giá trị thu hồi (nếu có.)

 

- Đối với tài sản cố định sử dụng để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bị hư hỏng phải sửa chữa thì giá trị thiệt hại làm căn cứ giảm thuế TTĐB là chi phí thực tế có chứng từ hợp lệ sau khi trừ phần bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có). Đối với tài sản cố định bị hư hỏng không sử dụng được phải thanh lý là giá trị còn lại của tài sản cố định trừ đi giá trị thu hồi khi thanh lý và phần bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

 

8. Công văn số 297/TCT-CS ngày 26/01/2015 về việc thông báo phát hành hoá đơn tự in

 

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thành lập trước ngày 01/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng hoá đơn tự in đã thông báo phát hành nêu trên.

 

Khi sử dụng hết số hoá đơn tự in đã thực hiện Thông báo phát hành nêu trên, nếu doanh nghiệp, tổ chức, kinh doanh không thuộc đối tượng chuyển sang mua hoá đơn của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì tiếp tục được tạo hoá đơn tự in.

 

9. Công văn số 299/TCT-CS ngày 26/01/2015 về hoàn thuế GTGT

 

Căn cứ hướng dẫn liên quan và trình bày của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 mua xi măng từ các nhà cung cấp với đơn giá ghi trên hoá đơn GTGT là 70.000 đồng/bao nhưng trên thực tế, Công ty thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp thấp hơn (do chính sách các nhà cung cấp giảm giá hàng hoá khi Công ty mua với số lượng đạt mức nhất định) thì nhà cung cấp thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền chiết khấu thương mại kèm bảng kê các số hoá đơn phải điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào các hoá đơn điều chỉnh, nhà cung cấp và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

 

Khi Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 bán hàng cho các đại lý, Công ty thực hiện xuất hoá đơn GTGT theo giá thực tế bán.

 

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu hoá đơn GTGT được lập đúng quy định nêu trên và đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

10. Công văn số 311/TCT-CS ngày 26/01/2015 thuế GTGT.

 

Căn cứ các quy định liên quan và theo trình của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, trường hợp hợp đồng bán hàng của Công ty TNHH Kim Thạch không có chữ ký của người nhập khẩu và việc thanh toán tiền hàng qua bên thứ ba (nước ngoài) mà không quy định trong hợp đồng xuất khẩu là chưa đảm bảo về mặt giá trị pháp lý. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét, kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty TNHH Kim Thạch, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá kiểm tra hồ sơ hải quan và các giao dịch có liên quan để xác định có hàng hoá thực tế xuất khẩu cho đối tác nhập khẩu trên hợp đồng mua bán, không có vi phạm gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế thì xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Kim Thạch.

 

Trân trọng.