Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 2 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 02/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 316/TCT-KK ngày 27/01/2015 về kê khai và nộp thuế GTGT

 

Công ty TNHH Sojitz Việt Nam có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện đầu tư "Dự án đường ống tiếp nhận và cung cấp khí CNG - Khu công nghiệp Long Đức" tại tỉnh Đồng Nai, đó là một đường ống dẫn gas do công ty lắp đặt để bán khí gas cho các nhà máy trong Khu công nghiệp Long Đức (tỉnh Đồng Nai). Công ty mua khí CNG của Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, sau đó khí gas được nhập thẳng vào hệ thống đường ống để bán lại cho khách hàng. Dự án tại tỉnh Đồng Nai không có văn phòng điều hành, không có con dấu riêng (do công an tỉnh Đồng Nai không đồng ý cấp vì không có Ban Quản lý dự án), không có tài khoản ngân hàng, không hạch toán kế toán.

 

Đối với thuế giá trị gia tăng, công ty thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%  hoặc theo tỷ lệ 1%  đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế quản lý tại tỉnh Đồng Nai theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, do dự án tại Đồng Nai là đơn vị hạch toán phụ thuộc nên không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý tại tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH Sojitz Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ số thuế phát sinh tại trụ sở chính và tại dự án ở Đồng Nai để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Công văn số 320/TCT-CS ngày 27/1/2015 chính sách thuế TNDN

 

“Trường hợp Công ty Microtec PTE LTD có hoạt động chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Microtec Việt Nam cho Công ty Microtec International Ltd thì Công ty Microtec PTE LTD đã phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. Công ty TNHH Microtec Việt Nam (nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn) có trách nhiệm kê khai, nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Microtec PTE LTD. Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.".

 

3. Công văn 342/TCT-KK ngày 29/01/2015 về kê khai nộp thuế GTGT

 

Theo hồ sơ Cục Thuế cung cấp, về nguyên tắc, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, được cấp mã số thuế, có con dấu, tài khoản ngân hàng, thực tế có phát sinh doanh thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đúng quy định.

 

Chi nhánh chỉ được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản kinh doanh của Chi nhánh (hoạt động chi nhánh trực tiếp xuất hoá đơn GTGT đầu ra).

 

4. Công văn số 350/TCT-CS ngày 29/01/2015 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định.

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet thì khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

 

5. Công văn số 351/TCT-CS ngày 29/01/2015 về thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

 

Căn cứ các hướng dẫn liên quan, trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ký hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh khác thực hiện dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (bóc vỏ tôm, bỏ đầu tôm, rút chỉ lưng, đóng gói, cấp đông) thì cơ sở kinh doanh nhận sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 5% trên doanh thu dịch vụ thu được (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước giao), Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

6. Công văn số 385/TCT-KK ngày 02/02/2015 về kê khai thuế GTGT

 

Căn cứ các quy định có liên quan, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh có trụ sở chính tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện đầu tư đường bộ để kinh doanh dịch vụ thu phí và có đặt trạm thu phí trên tuyến đường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trạm thu phí không có con dấu, không có tư cách pháp nhân, hạch toán báo sổ về Công ty thì Công ty phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thu kinh doanh ngoại tỉnh với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Công ty có trách nhiệm tổng hợp doanh thu của trạm thu phí ngoại tỉnh để khai, nộp thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình; số thuế GTGT của trạm thu phí đã tạm nộp ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty ở Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

 

Trường hợp Công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị thực hiện bán vé thu phí phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi nhánh có con dấu riêng, có mã số thuế, thì chi nhánh phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

 

7. Công văn số 391/TCT-CS ngày 02/02/2015  về khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn mua dầu

 

Trong cùng một ngày TNHH An Khang mua dầu có giá trị dưới 20 triệu đồng tại nhiều cửa hàng khác nhau thuộc Tổng công ty xăng dầu Phú Khánh cho các xe cẩu hàng và chuyển hàng của Công ty (không phải mua để kinh doanh), các cửa hàng này đều là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn của Công ty xăng dầu Phú Khánh với mã số thuế 10 số, tuy nhiên trên hoá đơn có tiêu thức "Cửa hàng số" để phân biệt các cửa hàng bán dầu cho Công ty, có đóng dấu treo của từng cửa hàng, đồng thời theo giải trình của Công ty, Công ty xăng dầu Phú Khánh giao trách nhiệm bán hàng tại các cửa hàng cho các cửa hàng, Công ty xăng dầu Phú Khánh không theo dõi công nợ, thanh toán của từng khách hàng mua hàng tại các cửa hàng thuộc Công ty nên Công ty TNHH An Khang không thể ký hợp đồng để thanh toán qua ngân hàng theo định kỳ với Công ty xăng dầu Phú Khánh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, báo cáo của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH An Khang về tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà thì chấp thuận trường hợp này được xem là mua hàng của nhiều nhà cung cấp trong ngày (mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp). Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hoá đơn mua xăng dầu.

 

8. Công văn số 1713/BTC-TCT ngày 03/2/2015 hướng dẫn chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

 

Căn cứ các hướng dẫn liên quan, từ ngày 01/01/2015 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có các khoản đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính thì khoản đóng góp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ để tính vào chi phí được trừ là: Phiếu chi của doanh nghiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định.

 

Trường hợp Luật phí, lệ phí ban hành có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại Luật phí, lệ phí. 

 

Trân trọng.