Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 3 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 03/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/ 03/2015 về chính sách thuế TNCN đối với công ty TNHH một thành viên

 

Tại Khoản 4,  Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định:

 

"3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

 

…c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế, trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ"

 

Căn cứ quy định trên, từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

 

2. Công văn số 933/TCT-KK ngày 18/03/ 2015 về việc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô - Chi nhánh Kiên Giang là chi nhánh hạch toán phụ thuộc trục tiếp bán hàng, trực tiếp phát hành hoá đơn, phát sinh doanh thu bán hàng tại tỉnh Kiên Giang thì Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô -Chi nhánh Kiên Giang thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang điều chỉnh lại tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đối với số thuế vãng lai còn lại là 3.764.794.380 đồng và hướng dẫn Chi nhánh thực hiện kê khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành ở những kỳ kê khai tiếp theo.

 

Đối với số thuế Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô - Chi nhánh Kiên Giang đã kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai theo kết luận kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang  là 2.118.348.942 đồng,  Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô đã kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Cần Thơ và đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Cần Thơ đã chấp nhận số thuế kê khai khấu trừ này. Để giảm thủ tục cho doanh nghiệp thù Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô được đưa vào kê khai khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT đối với số thuế GTGT vãng lai đã nộp của Chi nhánh Công ty tại Kiên Giang.

 

3. Công văn số  992/TCT-DNL ngày 24/03/2015về ủy quyền lập hóa đơn.

 

Căn cứ quy định liên quan, trường hợp các Công ty kho vận thuộc Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam có thành lập các cơ sở tại nhiêu địa bàn trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh than của Công ty nhưng Giám đốc và Kế toán trưởng của các Công ty không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán  hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng thì thực hiện ủy quyền cho người trực tiếp  bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái  của tờ hóa đơn giao cho khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên

 

4. Công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/03/2015 về việc sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines

 

Căn cứ các quy định liên quan và thực tế hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không của VNA, tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, từ ngày 01/04/2015 trường hợp các đại lý thực hiện bán vé máy bay cho VNA theo đúng giá quy định của VNA và hưởng phí dịch vụ trong khung quy định của VNA thì việc sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với VNA vả các đại lý như sau:

 

1. Về hình thức sử dụng hóa đơn:

 

- Đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý lập và giao cho khách mua vé của

VNA, trên hóa đơn thể hiện các nội dung sau:

 

( 1 ) Khoản tiền vé của VNA gồm: tiền thu về bán vé vận chuyển máy bay VNA (giá cước vận chuyển, các khoản phụ thu, phí liên quan theo quy định của VNA tại hợp đồng đại lý giữa VNA với đại lý); tiền thuế GTGT theo quy định;

 

…..

 

2. Về kê khai nộp thuế:

 

- Đối với VNA: căn cứ hóa đơn lập cho đại lý VNA kê khai thuế GTGT đầu ra và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN theo quy định đối với khoản tiền vé của VNA gồm: cước vận chuyển của VNA được quy định tại hợp đồng giữa VNA với đại lý, các khoản phụ thu, phí liên quan; thuế GTGT theo quy định.

 

….

 

- Đối với đại lý: đại lý kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN đối với phí dịch vụ đại lý được hưởng

 

….

 

3. Về việc sử dụng hóa đơn để chi hoàn, đổi vé:

 

Từ 1/4/2015 đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý để thực hiện điều chỉnh khi hoàn vé, đổi vé cho khách áp dụng cho cả trương hợp vé đã được bán theo phương thức ủy nhiệm trước thời điểm chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn trực tiếp.

 

5. Công văn số 1043/TCT-TNCN ngày 26/3/2015 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2014

 

(1)  Công tác tuyên truyền hỗ trợ:

 

-         Cử cán bộ trực tiếp đến các DN dự kiến có số lượng lớn cá nhân ủy quyền cho DN quyết toán….để hỗ trợ về chính sách…

 

-         …

 

-         Công khai đường dây nóng của CQ Thuế….

 

(2)  Một số lưu ý về Quyết toán thuế TNCN:

 

(Xem chi tiết trong công văn)

 

6. Công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 về hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015

 

Đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Về đối tượng nộp, mức nộp và thủ tục nộp thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2014/TT-BTC, công văn số 2544/BTC-TCT và công văn số 1419/TCT-DNL nêu trên.

 

Hàng quý, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính quý doanh nghiệp thực hiện khai, nộp vào NSNN số lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại. Kết thúc năm tài chính, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2015, doanh nghiệp thực hiện khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN năm 2015 và nộp vào NSNN số lợi nhuận còn còn lại còn phải nộp (nếu có) cùng thời điểm quyết toán thuế TNDN năm 2015. Các mẫu tờ khai thực hiện theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Trân trọng.