Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 4 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 04/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 1224/TCT-CS ngày 07/04/2015 về chính sách thuế TNDN

 

Kể từ ngày 01/01/2015, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, đã bỏ quy định khống chế mức chi 01 triệu đồng/tháng/người của doanh nghiệp khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

2. Công văn số 1313/TCT-KK ngày 08/04/2015 về kê khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ đặt cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc chi nhánh.

 

Căn cứ các quy định liên quan, trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Ý Tưởng Việt có đơn vị trực thuộc kinh doanh (địa điểm kinh doanh) ở trên cùng địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính/chi nhánh thì các địa điểm kinh doanh được quản lý theo mã số địa điểm kinh doanh là mã 5 chữ số do cơ quan thuế tạo và gửi cho phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp) hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh).

 

Trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Ý Tưởng Việt có các địa điểm kinh doanh là các cửa hàng bán lẻ trên cùng địa bàn nơi Công ty đóng trụ sở chính thì Công ty thực hiện kê khai tập trung cho các cửa hàng này tại trụ sở chính; trường hợp các cửa hàng bán lẻ đặt trên cùng địa bàn với Chi nhánh của Công ty, Chi nhánh đã đăng ký kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý thì Chi nhánh thực hiện kê khai tập trung cho các cửa hàng này tại chi nhánh.

 

Trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Ý Tưởng Việt có địa điểm kinh doanh có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

 

3. Công văn số 1387/TCT-KK Hà Nội, ngày 14/04/2015 về xử lý vướng mắc qua thanh tra thuế

 

(1) Về việc sử dựng hoá đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng theo Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn.

 

Trường hợp Công ty TNHH Vinkems sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

 

Giao Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Vinkems và các đơn vị mua hàng có liên quan thực hiện thu hồi các hoá đơn bất hợp pháp đã sử dụng và kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

 

(2) Đối với việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và kê khai thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh (cho thuê văn phòng) không thuộc ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung ngành, nghề theo quy định.

 

4. Công văn số 1414/TCT-CS ngày 15/04/2015 về chính sách thuế TNDN

 

Căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN từ năm 2009 đến nay thì hoạt động cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp thuộc thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

 

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế thì trường hợp Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II (Công ty) thành lập ngày 17/11/2006 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 052022000007 được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng Khu công nghiệp; Năm 2011, Công ty mở rộng diện tích khu công nghiệp (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 052022000007 thay đổi lần thứ tư được Ban quản lý Khu công nghiệp cấp ngày 14/11/2 011)Hiện nay, dự án đầu tư mở rộng đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tháng 8/2014 bắt đầu phát sinh doanh thu từ việc cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp.

 

Như vậy, thu nhập từ hoạt động cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng  Long II được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Công ty phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ hoạt động này.

 

5. Công văn số 1316/TCT-KK ngày 08/04/2015 về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

 

Căn cứ quy định liên quan và tài liệu photocopy kèm theo thì trường hợp ngày 05/11/2014, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO và Công ty Cổ phần cảng xanh VIP đã ký hợp đồng mua bán tài sản là toàn bộ hệ thống cầu cảng, nhà kho cùng các vật kiến trúc khác được xây dựng trên diện tích 152.694,9 m2 đất thuê, tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, đã được đăng ký quyền sử dụng đất (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN877675) được xác định là trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư nên thuộc đối tượng không phải phải tính kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (bên bán) không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã kê khai và nộp thuế GTGT vào NSNN thì được coi là nộp thừa.

 

6. Công văn số 1333/TCT-TNCN ngày 10/4/2015 tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc.

 

Mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó đối với các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

 

Trường hợp người nộp thuế có đề nghị cấp mã số thuế người phụ thuộc nhưng cá nhân người phụ thuộc đã có mã số thuế làm công ăn lương hoặc mã phi nông nghiệp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc để tải lại file kết quả trên website tncnonline.com.vn hoặc kekhaithue.gdt.gov.vn.

 

7. Công văn số 1348/TCT-TNCN ngày 13/04/2015 về khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

 

Trường hợp người lao động Nhật Bản được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc (người lao động này không còn giữ chức vụ hay đảm nhiệm công việc gì tại công ty mẹ) và hàng tháng được công ty mẹ trả thu nhập. Công ty con tại Việt Nam không phải thanh toán lại khoản thu nhập này cho công ty mẹ, đồng thời hàng tháng công ty con tại Việt Nam trả tiền lương, tiền công và trả thay tiền thuê nhà cho người lao động thì khoản tiền thuê nhà do công ty con tại Việt Nam trả hộ tính vào thu nhập chịu  thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con ở Việt Nam chi trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

 

8. Công văn số 1365/TCT-KK ngày 13/4/2015 về phân bổ thuế GTGT đầu vào

 

Trường hợp Công ty TNHH chăn nuôi và sản xuất thức  ăn thủy sản Tấn Đạt sản xuất thức ăn chăn nuôi, sau đó xuất thức ăn để phục vụ cho hoạt động nuôi cá của Công ty thì:

 

- Từ 01/01/2014 đến 31/08/2014: khi xuất thức ăn để phục vụ cho hoạt động nuôi cá thì công ty lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT đối với lượng thức ăn chăn nuôi xuất dùng phục vụ hoạt động nuôi cá với thuế suất thuế GTGT là 5%.

 

- Từ 01/09/2014 đến 31/12/2014: công ty không phải tính và nộp thuế GTGT đối với lượng thức ăn chăn nuôi xuất dùng nội bộ phục vụ hoạt động nuôi cá.

 

- Từ 01/01/2015: thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT do đó công ty không được khấu trừ thuế GTGT đối với nguyên liệu mua vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

Trường hợp công ty vừa có hoạt động chịu thuế GTGT, vừa có hoạt động không chịu thuế GTGT mà không hạch toán riêng được thì việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015  của Bộ Tài chính.

 

9. Công văn số 1398/TCT-DNL ngày 14/04/2015 về hướng dẫn thực hiện hóa  đơn điện tử.

 

(1) Về chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT.

 

Đối với các dịch vụ viễn thông khác do VNPT hoặc các đơn vị thành viên cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật thì trên hoá đơn dịch vụ viễn thông theo hình thức HĐĐT của VNFT và các đơn vị thành viên lập cho khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. VNPT không phải nhận lại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

 

Đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá, hoá đơn điện tử do VNPT hoặc các đơn vị thành viên lập giao cho khách hàng không phải là đơn vị kế toán thì không phải có chữ ký điện tử của người mua. Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua, bán hàng hoá giữa VNPT với khách hàng như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu thu, ... thì VNPT hoặc các đơn vị thành viên của VNPT lập hoá đơn điện tử cho khách hàng theo quy định, trên hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

(2) Về nguyên tắc sử dụng HĐĐT và gửi HĐĐT cho người mua.

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, VNPT phải thông báo đến khách hàng về định dạng HĐĐT và phương thức truyền nhận HĐĐT đảm bảo để khách hàng biết và cùng hợp tác thực hiện HĐĐT.

 

VNPT chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Website để khách hàng có thể tra cứu HĐĐT bằng cách truy cập vào Website của VNPT để nhận và tải  HĐĐT.

 

Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng ký nhận HĐĐT qua email thì VNPT thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

 

10. Công văn số 1412/TCT-CS ngày 15/4/2015 về thuế suất thuế GTGT

 

Căn cứ các hướng dẫn liên quan, trường hợp Công ty TNHH Sun Tech Vietnam (doanh nghiệp nội địa) ký hợp đồng với Công ty Japan Display (trụ sở tại Hàn Quốc) để cung ứng dịch vụ phân loại linh kiện điện tử cho Công ty Điện tử Sam sung Việt Nam (doanh nghiệp nằm trong khu phi thuế quan), dịch vụ phân loại linh kiện diện tử được thực hiện và tiêu dùng trong khu phi thuế quan, các linh kiện điện tử sau khi phân loại được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài thì dịch vụ phân loại linh kiện điện tử do Công ty TNHH Sun Tech Vietnam cung cấp được áp đụng mức thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

11. Công văn số 4597/BTC-TCT ngày 09/4/2015 về chính sách thuế đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư

 

Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký hợp đồng hợp tác đầu tư và khai thác dịch vụ nhà khách K9B thì khoản tiền cố định hàng tháng Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình trả cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo thỏa thuận tại hợp đồng được xử lý về thuế như sau:

 

Trường hợp các bên tham gia hợp tác xác định khoản chi trả cố định nêu trên là phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của hợp đồng hợp tác kinh doanh thì Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình không được hạch toán khoản tiền trả cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa hai bên.

 

Trường hợp các bên tham gia hợp tác xác định khoản chi trả cố định nêu trên là doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản (nhà khách) của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thì khoản doanh thu này thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Nếu hai bên thỏa thuận Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình chịu các khoản thuế liên quan đến khoản tiền trả cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thì Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình được hạch toán khoản tiền trả cho Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa hai bên.

 

12. Công văn số 4604/BTC-TCT ngày 10/4/2015 về xử lý tài sản thế chấp để gán nợ

 

Căn cứ các quy định liên quan, trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên (Công ty) không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản thế chấp là công trình tổng kho ngoại quan tại KCN Hòa Phú, xã Hòa phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho Ngân hàng TMCP Quân đội để giảm trừ nợ vay theo thỏa thuận 400 tỷ đồng. Công ty không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ ngân hàng khi gán nợ tài sản thế chấp thì Công ty không phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp nếu Công ty có phát sinh thu nhập từ xử lý tài sản thế chấp thì Công ty phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.

 

Trường hợp Ngân hàng TMCP Quân đội nhận tài sản đảm bảo để giảm trừ nợ vay cho Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên, Ngân hàng chưa chuyển nhượng bất động sản thì chưa phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi Ngân hàng được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật thì Ngân hàng phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

 

Trân trọng.