Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 5 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 05/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

I. Công văn

1. Công văn số 1948/TCT-CS ngày 21/05/2015 về hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ, cụ thể: về xác định đơn vị tài sản khi tính lệ phí trước bạ

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công trình có mục đích sử dụng khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ sung quyền sở hữu tài sản đối với công trình hoàn thành thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng cho một lần cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp mới hoặc cấp bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận).

2. Công văn số 1954/TCT-CS ngày 21/05/2015 về xử phạt về hoá đơn
 

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, ngày 22/09/2014, nhân viên của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ đang in hóa đơn cho khách hàng thì bị kẹt máy in và khi rút ra khỏi máy in thì hóa đơn đã bị rách cả 03 liên nên nhân viên này bỏ hóa đơn này vào sọt rác, đồng thời lấy số hóa đơn kế tiếp in cho khách; đơn vị đã tổ chức tìm lại  hóa đơn tại thùng rác nhưng không tìm thấy; ngày 30/09/2014, đơn vị lập báo cáo mất hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ bị phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (Chi nhánh đã lập hoá đơn khác thay thế  cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) và bị phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp báo cáo về việc mất hóa đơn nêu trên gửi cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn đã mất trong trường hợp nêu trên theo quy định. Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về việc mất hóa đơn nêu trên.

3. Công văn số 1955/TCT-CS ngày 22/05/2015 về chính sách thu tiền sử dụng đất
 

 

​​

(1) Hỗ trợ thanh toán tiền sử dụng đất

 

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/07/2014 khi người sử dụng đất trả nợ dần trong thời hạn thanh toán nợ  (05 năm) thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn cho lần thanh toán nợ trước hạn.

Đối với trường hợp ghi nợ trước ngày 01/03/2011 thì được trả nợ tiền sử dụng đất trong vòng 05 năm kể từ ngày 01/03/2011. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/03/2011 mà hộ gia đình, cá nhân thanh toán tiền sử dụng đất (thanh toán trước hạn) thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời gian trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

(2) Ghi nợ lệ phí trước bạ

Vướng mắc về ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân nêu tại Công văn số 2815/CT-THNVDT ngày 04/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 19064/BTC-CST ngày 29/12/2014 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ (đính kèm). Theo đó, tiếp tục thực hiện ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của chính sách về thu tiền sử dụng đất hiện hành (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

 

4. Công văn số 1957/TCT-CS ngày 21/05/2015 về vướng mắc khấu trừ thuế GTGT

          Trường hợp Công ty CP ĐT&PT nguồn nhân lực Ladec xây dựng Trung tâm thực hành - Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Ladec để tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng thực hành tay nghề thì thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng trung tâm thực hành - Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Ladec không được khấu trừ mà phải tính vào nguyên giá của tài sản đó.

 

5. Công văn số 1961/TCT-CS ngày 21/05/ 2015 thuế suất thuế GTGT
          Trường hợp Công ty Thụy Vân là doanh nghiệp thương mại kinh doanh gạo, tấm, trấu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi Công ty Thụy Vân bán gạo, tấm, trấu cho Công ty A (không phân biệt Công ty A mua về để tiếp tục sản xuất, để xuất khẩu, để bán ra hay để tiêu dùng) thì Công ty Thụy Vân không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, Công ty Thụy Vân ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

 

Trường hợp Công ty Thụy Vân bán trực tiếp gạo, tấm, trấu cho cho hộ, cá nhân kinh doanh, các tổ chức, cá nhân khác thì kê khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính .

 

6. Công văn số 1983/TCT-CS ngày 21/05/2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

 

Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là trường hợp bên mua vay vốn của ngân hàng, bên mua có chứng từ chứng minh việc giải ngân vốn vay ngân hàng, chuyển tiền vay ngân hàng trực tiếp vào tài khoản của bên bán để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên mua và có xác nhận của ngân hàng thì bên mua được coi là đủ điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

 

7. Công văn số 1996/TCT-CS ngày 22/05/2015 về hoàn trả tiền thuế nộp thừa do bên nộp thay

Căn cứ các quy định … và Bản án phúc thẩm số 02/2014/HCPT ngày 18/2/2014 của Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trường hợp ông Trịnh Văn Hậu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần An Phát và ông Hậu tự nguyện nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Công ty cổ phần An Phát để đủ điều kiện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sau khi đã nộp tiền theo thông báo, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại số thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ông Trịnh Văn Hậu đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được hoàn trả theo quy định.

 

8. Công văn số 1997/TCT-CS ngày 22/05/2015 về giải đáp vướng mắc về thuế tài nguyên

Trường hợp Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho thuê đất để trồng cây cao su và giao thực hiện khai thác cây đứng gỗ rừng tự nhiên (lâm sản) tận dụng trên diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang trồng cây cao su thì Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh phải kê khai và nộp thuế tài nguyên theo quy định.

 

9. Công văn số 2001/TCT-CS ngày 22/05/2015 về giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất chia hai loại: (i) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở là "bằng 40% theo giá do UBND cấp tỉnh quy định". (ii) Đối với đất vượt hạn mức giao đất ở là "thu bằng 100% theo giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

Theo Khoản 8, Điều 2, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP thì "Khi thanh toán nợ người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là hai loại giá đã được quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP nêu trên. Tức là, tại giấy chứng nhận đã ghi số tiền sử dụng đất phải nộp bao nhiêu thì khi thanh toán nợ, người sử dụng đất đương nhiên phải nộp theo số đã ghi. Như vậy, việc tính số tiền sử dụng đất phải nộp không liên quan đến việc người sử dụng đất nộp ngay hay xin được ghi nợ.     

10. Công văn số 2063/TCT-CS ngày 27/05/2015 về các nội dung mới của Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 áp dụng cho Cơ quan Thuế

Ngày 15/5/2015 Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 879/QĐ-TCT ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế thay thế Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế. Các nội dung mới và sửa đổi của Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế liên quan đến:

 

​​

(1)  Quản lý kê khai đối với người nộp thuế mới thành lập

​ ​

đối với NNT được cấp MST/MSDN mới

 

 

​​

(2) Quản lý kê khai đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

 

 

​​

(3) Xử lý hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế

 

 

​​

(4) Lập biên bản vi phạm hành chính thuế (về Lập biên bản vipham hành chính thuế)

 

 

​​

(5) Sửa đổi một số mẫu biểu (trường hợp xử lý gia hạn nộp hồ sơ khai thuế của NNT, xử lý gia hạn nộp hồ sơ khai thuế của NNT).

 

 

11.  Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 về xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

Căn cứ các quy định liên quan thì bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hương dẫn thi hành Luật được thực hiện theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục được áp dụng từ năm 2014 đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh mục bệnh hiềm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định. 

II.  Thông tư:

Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT- BCA-BQP ngày 08/5/2015 của liên Bộ Tài chính – Công an - Quốc phòng hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Thông tư này quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá NK lưu thông trên thị trường bao gồm:

-         Hàng hoá NK đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở SX-KD hàng hoá NK hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hoá NK lưu thông trên thị trường);

-         hướng dẫn xử lý vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá NK lưu thông trên thị trường;

-         quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA.

Trân trọng.