Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 6 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 06/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

I. Công văn

1. Công văn số 2030/TCT-CS ngày 26/05/2015 về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Create Medic (Công ty) tại hợp đồng lao động ký với người nước ngoài làm việc cho Công ty có ghi khoản chi tiền học phí cho con của người lao động học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, được Công ty chi trả không trái với quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và theo trình bày của Công ty thì Trường dạy con em người Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, không có hoá đơn, chỉ có chứng từ là giấy yêu cầu thanh toán và phiếu thu học phí do Trường cung cấp, thì các chứng từ này cùng với chứng từ chi của Công ty theo quy định, là căn cứ để Công ty hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Công văn số 2032/TCT-CS ngày 26/05/2015  về chính sách thuế trong lĩnh vực xã hội hóa

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2882/BKHĐT- TCTT ngày 15/5/2015  thì "Doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do:

Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn điều kiện quan trọng thứ 3 theo Điều 84 Bộ Luật dân sự. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp, không độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp. Do vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn, nghĩa là tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù khi đăng ký doanh nghiệp, người chủ phải kê khai vốn đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng không phải chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Mặt khác, tài sản tạo lập được trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân".

Căn cứ các quy định liên quan, trường hợp cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật thì không có tư cách pháp nhân nên không đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở ngoài công lập theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ nêu trên.

 

3. Công văn số 2093/TCT-KK ngày 28/05/2015 về việc khấu trừ thuế GTGT

Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; Người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan.

4. Công văn số 2112/TCT-DNL về kế hoạch triển khai việc sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines

Căn cứ mô hình hoạt động kinh doanh và đề xuất của VNA, Tổng cục Thuế đã có công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế đối với VNA và các đại lý của VNA theo hình thức mới thay cho hình thức ủy nhiệm cho đại lý lập hóa đơn, dự kiến thời gian thực hiện từ 01/4/2015Trường hợp khi áp dụng hình thức mới VNA phải thay đổi mẫu hóa đơn và phải nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện cho việc sử dụng hóa đơn theo hình thức mới nên phải lùi thời gian thực hiện thì trước khi triển khai theo hình thức mới, VNA gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho Cục Thuế Hà Nội theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên, đồng thời thông báo đến các đại lý và các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

5. Công văn số 2132/TCT-KK ngày 01/06/2015 về thẩm quyền giải quyết hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với DNCX

Công ty Sankei là doanh nghiệp chế xuất, trường hợp Công ty Sankei được cấp phép thực hiện quyền NK để bán ra hoặc để XK, Công ty Sankei phải thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, Công ty Sankei chưa thành lập được chi nhánh để thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu là do vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và đã được Chính phủ đồng ý cho tiếp tục thực hiện việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 đến khi có hướng dẫn theo công văn số 9089/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2014 của Tổng cục Hải quan nêu trên. Số thuế GTGT đã nộp khâu NK của Công ty Sankei được xác định là nộp thừa theo quy định. Đề nghị Công ty Sankei liên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty Sankei mở tờ khai để được giải quyết.

 

6. Công văn số 2133/TCT-KK ngày 01/06/2015 về các nội dung mới của Quy trình lựa chọn NNT bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và quy trình thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ cho NHTM ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015, có một số nội dung chính như sau:

 

(1) Bổ sung về nội dung Giải thích từ ngữ tại Mục III Chương I như sau:

"- NNT: doanh nghiệp kê khai. nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

(2) Sửa đổi, bổ sung điểm 1.5.2 và 1.5.3 bước 5 khoản 1.5 Phần I Chương II như sau:

"1.5.2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng mẫu Hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế của NNT, đóng dấu "Ngày nhận " và chuyển cho Bộ phận ấn chỉ ngay trong ngày".

"1. 5. 3. Bộ phận Quản lý ấn chỉ lập kế hoạch in hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC và giải quyết theo quy định. "

(3) Bổ sung điểm 2 Chương III:

" …Định kỳ 06 tháng và hàng năm thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá cua người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh cùng với việc sơ kết công tác chung của đơn vị Cục Thuế gửi báo cáo sơ kết, tổng kết về Tổng cục Thuế chậm nhất 05  (năm) ngày kể từ ngày sơ kết, tổng kết của đơn vị (mẫu số: 02/QTr-HTNN) ".

7. Công văn số 2134/TCT-KK ngày 01/06/2015 về các nội dung mới của Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TCT ngày 20/4/2015, VTCA xin giới thiệu một số nội dung chính như sau:

(1) Sửa đổi các trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế

(2) Sửa đổi, bổ sung quy định các trường hợp miễn, giảm thuế không áp dụng theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế

(3) Sửa đổi nội dung giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tại cơ quan thuế

(4) Sửa đổi nội dung đề xuất giải quyết miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế phải kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT trước khi ra quyết định miễn thuế, giảm thuế:

(5) Sửa đổi nội dung về chế độ báo cáo

(6) Sửa đổi về thời hạn giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế

8. Công văn số 2163/TCT-CS ngày 03/06/2015 vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào

Tại Khoản 3b Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới:

“Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp."

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Công ty Thành Công) thành lập Công ty TNHH một thành viên Thành Công Vĩnh Long (Công ty Thành Công Vĩnh Long) để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng dệt may, Công ty Thành Công ký các hợp đồng thuê đất, hợp đồng với các nhà thầu để thi công xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị và các dịch vụ khác để thực hiện dự án đầu tư.

Về hóa đơn, chứng từ: Khi Công ty Thành Công bàn giao toàn bộ giá trị tài sản đã đầu tư nhà máy cho Công ty Thành Công Vĩnh Long thì Công ty Thành Công phải có Biên bản bàn giao tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

II. Các Quy trình nghiệp vụ thuế

 

​​

Ngày 15 tháng 5 năm 2015 Tổng Cục Thuế đã ký các Quyết định ban hành một số Quy trình, Quy chế về thuế gồm:

 

 

1.     Quyết định số 878/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

2.     Quyết định số 898/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

3.     Quyết định số 880/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ ngành thuế

4.     Quyết định số 881/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế

5.     Quyết định số 882/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành thuế

Trân trọng.