Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 6 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 06/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

 

1. Công văn số 2178/TCT-TNCN ngày 04/06/2015 về thuế TNCN tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam chi nhánh Huế

Trường hợp ông Eduardo Carlos Domiguez được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân), đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2267/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế.

Đối với chứng từ, tài liệu liên quan để thực hiện trừ khoản tiền thuế giả định ra khỏi thu nhập làm căn cứ quy đổi của cá nhân gồm có:

+ Hợp đồng lao động (hoặc văn bản thỏa thuận, hoặc thư bổ nhiệm, ...) của cá nhân người lao động thể hiện việc người lao động được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân);

+ Các chứng từ thanh toán thu nhập của cá nhân (bao gồm cả Bảng thanh toán cân bằng thuế giả định (nếu có)).

2. Công văn số 2189/TCT-DNL ngày 04/06/2015 về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm điện

Tại Điều 5 Chương 1 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định:

"3. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là tiền của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng ủy thác cho Quỹ để trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

4. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là một yếu tố trong giá thành sản phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng và không thay thế thuế tài nguyên hoặc các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật. "

Tại Điều 11 Mục 2 Chương 2 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định:

"1. Đối với các cơ sở sản xuất thủy điện

a) Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 20 đồng/1kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện;

b) Xác định số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán (đ) bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh toán (kwh) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1kwh (20đ/kwh). "

Căn cứ các quy định trên, phí môi trường rừng được cấu thành trong giá điện. Sản phẩm điện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế GTGT được tính trên giá điện bán ra chưa bao gồm thuế GTGT, không loại trừ khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và các khoản thuế, phí khác cấu thành trong giá điện.

3. Công văn số 2192/TCT-KK ngày 04/06/2015 về kê khai nộp thuế GTGT

Trường hợp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam có Hội sở chính tại Hà Nội và có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề nghị Ngân hàng thực hiện theo quy định về kê khai, nộp thuế GTGT tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên từ kỳ khai thuế GTGT tháng 7/2015Đối với số thuế GTGT đã kê khai tập trung tại Hội sở chính từ kỳ khai thuế tháng 04/2013 đến hết tháng 6/2015, Ngân hàng không phải kê khai, điều chỉnh lại.

4. Công văn số 2231/TCT-CS ngày 09/06/2015 về thuế nhà thầu

Công ty TNHH dịch vụ phát triển phần mềm Trí tuệ Việt (Bên Việt Nam) ký hợp đồng với Công ty Joy City Online INC (Bên nước ngoài). Theo hợp đồng: trên cơ sở các phần mềm trò chơi trực tuyến có sẵn, Bên Việt Nam yêu cầu Bên nước ngoài đánh giá và đề xuất lựa chọn phần mềm trò chơi trực tuyến để Bên Việt Nam sử dụng, cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến tại Việt Nam (là phần mềm trò chơi không thuộc Công ty Joy City Online INC).

Căn cứ quy định hiện hành và hợp đồng nêu trên, nếu Bên nước ngoài cung cấp dịch vụ đánh giá và đề xuất lựa chọn phần mềm trò chơi trực tuyến cho Bên Việt Nam thì khoản tiền mà bên nước ngoài thu được từ dịch vụ đánh giá và đề xuất lựa chọn phần mềm trò chơi trực tuyến thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

5. Công văn số 2245/TCT-DNL ngày 10/06/2015 hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

Về việc thực hiện HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá, đã có công văn số 1398/TCT-DNL ngày 14/4/2015 hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Cổ phần Thế giới di động khởi tạo HĐĐT để sử dụng nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua, bán hàng hoá giữa Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, bảng kê chi tiết hàng bán, biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu thu,... thì Công ty Cổ phần Thế giới di động lập HĐĐT cho người mua theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua

Trân trọng.