Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 6 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 06/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

I. Công văn

1. Công văn số 2424/TCT-KK ngày 18/06/2015 xử lý các vướng mắc khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm g Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” và cơ quan đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận thông tin, đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nhưng chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản bị cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nêu trên thì các đơn vị trực thuộc cũng bị thay đổi trạng thái mã số thuế tương ứng theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản.

2. Công văn số 2443 /TCT-DNL ngày 19/06/2015 về cấp mã số thuế

Căn cứ mô hình tổ chức của VNPT, để phù hợp với nguyên tắc cấp mã số thuế đối với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT trước đây, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET) được cấp mã số thuế 10 số.

- Các đơn vị trực thuộc VNPT-NET được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET).

Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho VNPT-NET và các đơn vị trực thuộc giữa phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố và cơ quan thuế thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng giấy.

3. Công văn số 2459/TCT-CS ngày 22/06/2015 xác định đối tượng nộp tiền sử dụng đất

Kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014), tổ chức kinh tế được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì thực hiện khai nộp tiền thuê đất theo quy định, không thuộc đối tượng nộp tiền sử dụng đất.

Vì vậy trường hợp UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định cho phép Công ty TNHH Lệ Nhiệm chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và nộp tiền sử dụng đất là chưa đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

4. Công văn số 2480/TCT-CS ngày 22/06/2015 về giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

- Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ:

+ Tại Khoản 7, Điều 1 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

"Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp "

- Tại Điều 1, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe  giới theo quy định của Luật Giao thông đường bộ chạy bằng xăng, dầu, điện, ga hoặc các nguồn nhiên liệu khác, bao gồm: ô tô, máy kéo;  moóc hoặc sơ mi  moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự, xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (gọi chung là đăng ký xe). "

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phú Phong khi đăng ký quyền sở hữu, sử dựng ô tô điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Công ty thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.

5. Công văn số 2496/TCT-KK ngày 23/06/2015 về giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ 

Trường hợp người nộp thuế nộp bản sao không có chứng thực hồ sơ kê khai lệ phi trước bạ đối với các loại xe (xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy...) theo quy định tại điểm C, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì khi tiếp nhận hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nêu trên, cơ quan Thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề xuất cầu người nộp thuế cung cấp thêm bản phô tô kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Phiêu kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe đăng ký quyền sở hữu tại Việt Nam lần đầu) và sổ đăng kiểm (đối với xe đăng ký quyền sở hữu tại Việt Nam lần thứ 2 trở đi để có căn cứ thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế ghi nhận sự cần thiết phải bổ sung hồ sơ; Tuy nhiên, yêu cầu của Cục Thuế không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và làm tăng thủ tục hành chính đối với người nộp thuế .

Ngoài ra, để giải quyết vướng mắc như Cục Thuế nêu, đồng thời có cơ sở triển khai các công việc phục vụ cho việc thu lệ phí trước bạ điện tử sau này, Tổng cục Thuế đã làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị việc cơ quan Thuế được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

6. Công văn số 2508/TCT-TNCN ngày 23/06/2015 về khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Trường hợp ông Victor Vũ là cá nhân cư trú tại Việt Nam và chỉ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ông không có thu nhập phát sinh tại nước Mỹ nhưng đã tính và nộp thuế theo quy định của nước Mỹ thì ông không được trừ số thuế đã nộp tại nước Mỹ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

 

7. Công văn số 2510/TCT-KK ngày 23/06/2015 về việc hoàn thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất phân bón

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau tại chỉ tiêu 43 kỳ kê khai tháng 12/2014, Công ty CP Phân lân Ninh Bình được chuyển sang kỳ kê khai tháng 01/2015 (chỉ tiêu 22 kỳ kê khai tháng 01/12015) để đảm bảo đủ điều kiện 12 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và được đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 (sau khi đã bù trừ số thuế đầu ra phát sinh tháng 01/2015) trên tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 01/2015.

II. Thông tư 

Ngày 22/6, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm chính như sau:
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài (về 
phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài);
Hướng dẫn rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập;
Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;
- Quy định mới về một số khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; chi khấu hao tài sản cố định; phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá….);
- Bỏ một số quy định về thu nhập khác và sửa đổi hướng dẫn về thu nhập khác;
- Bổ sung quy định về thu nhập được miễn thuế;
- Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp;
- Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng;
- Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Trân trọng.