Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 6 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 06/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

I. Công văn

1. Công văn số 2539/TCT-CS ngày 25/06/2015 về việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

Các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor Hà Nội của Công ty TNHH Savills Việt Nam do Công ty thực hiện thu, chi, xuất hoá đơn và liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ.

Do vậy, Công ty TNHH Savills Việt Nam thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor theo đúng quy định, cụ thể:

- Các khoản thu: Thu phí quản lý, thu quảng cáo, thu tiền trông giữ xe …, Công ty Savills thu tiền, xuất hoá đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

- Các khoản chi: phí quản lý hệ thống kỹ thuật, phí bảo trì thang máy … Công ty ký hợp đồng, thực hiện thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

Đối với khoản tiền công, tiền phí quản lý Công ty TNHH Savills Việt Nam được do Ban Quản trị trả để quản lý khu chung cư thì Công ty xuất hoá đơn GTGT cho Ban Quản trị và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

2. Công văn số 2589/TCT-CS ngày 26/06/2015 về vướng mắc phát sinh trong quá trình bán đấu giá tài sản thi hành án và tài sản thế chấp

Về thuế GTGT và hóa đơn: Tài sản đảm bảo tiền vay khi bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đông Dương có ký hợp đồng với Cơ quan Thi hành án dân sự để bán tài sản đảm bảo tiền vay hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự trực tiếp bán tài sản đảm bảo tiền vay thì không sử dụng hóa đơn GTGT. Cơ quan Thi hành án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/01/2008 cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Ngân hàng bán tài sản đảm bảo tiền vay thì Ngân hàng phải xuất hóa đơn cho người mua.

3. Công văn số 2592/TCT-CS ngày 26/06/2015 về chính sách thuế GTGT

Mặt hàng mỡ cá tươi chưa chế biến là phụ phẩm của quá trình giết mổ cá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu thương mại theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 4 và khoản 5 điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đối với trường hợp mỡ cá là sản phẩm đã qua chế biến và để xác định mỡ cá có phải là thức ăn chăn nuôi hay không, đề nghị Công ty sản xuất sản phẩm gửi hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm tới cơ quan quản lý chuyên ngành (Cục Chăn nuôi -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) theo quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014, nếu hồ sơ hợp lệ và sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ ban hành quyết định công nhận sản phẩm là thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi đó sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bột cá dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản và thức ăn cho vật nuôi được định danh cụ thể tại khoản 1 điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

4. Công văn số 2617/TCT-KK ngày 29/06/2015 về xử lý số thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế quản lý

- Cục Thuế tỉnh Bình Phước có trách nhiệm xác nhận số thuế TNCN nộp thừa đến thời điểm công ty chuyển địa điểm và gửi văn bản đến Cục Thuế tỉnh Bình Dương để chuyển số thuế TNCN nộp thừa sang Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Đồng thời gửi văn bản đến Công ty cổ phần ĐTXD công trình 676 về việc số thuế TNCN nộp thừa đã được chuyển sang Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo dõi, quản lý. Số thuế TNCN nộp thừa sẽ được bù trừ với số thuế TNCN phải nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương; trường hợp sau khi bù trừ với số thuế phải nộp vẫn còn số thuế nộp thừa, công ty có quyền đề nghị hoàn thuế theo quy định.

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhập số thuế nộp thừa tại chức năng điều chỉnh chuyển đổi vào ứng dụng quản lý thuế TNCN để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế với công ty. Trường hợp công ty có đề nghị hoàn thuế TNCN do nộp thừa thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyết hoàn thuế theo quy định.

5. Công văn số 2653/TCT-KK ngày 30/06/2015 về cấp mã số doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp từ 01/7/2015

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

 

Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Trao đổi thông tin Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế, theo đó, mở rộng phạm vi trao đổi thông tin, cấp mã số cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sửa một số chức năng để tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với hướng dẫn tại công văn 4221/BKHĐT-ĐKKD (của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:

- Triển khai các công việc cấp mã số doanh nghiệp trên phiên bản ứng dụng đã nâng cấp theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn để triển khai việc đăng ký doanh nghiệp phù hợp với hướng dẫn tại công văn 4221/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bố trí nhân sự và tổ chức công việc của bộ phận Đăng ký thuế tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế để đảm bảo từ 01/7/2015, cơ quan thuế phải xử lý kịp thời các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ngay khi tiếp nhận trên hệ thống trao đổi thông tin Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế và đảm bảo hoàn thành việc xử lý ngay trong ngày làm việc đối với các hồ sơ nhận được trước thời gian kết thúc ngày làm việc.

II. Quyết định 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng Hóa Đơn điện tử có mã xác thực của Cơ Quan Thuế. Hội tư vấn Thuế xin tóm tắt một số điểm chính như sau:

- Áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 06/2015 đến hết tháng 12/2016.

- Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Trân trọng.