Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 7 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 07/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 2708/TCT-CS ngày 03/07/2015 về việc lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động góp vốn để nhận lại căn hộ

Trường hợp công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom ký hợp đồng với Công cổ phần Quốc Cường Gia Lai với nội dung là góp vốn để nhận lại căn hộ. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom thực hiện thanh toán từng lần theo tiến độ xây dựng, định kỳ khi thanh toán từng lần theo tiến độ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai phải lập hoá đơn GTGT giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT. Trường hợp Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai lập hoá đơn chưa đúng quy định nêu trên thì xử lý đối với các hoá đơn đã lập thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản tiền thu theo tiến độ theo quy định.

2. Công văn số 2715/TCT-KK ngày 06/07/2015 khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp
 

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh phải nộp Phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị khai vào Mục 2300, Tiểu mục 2321 "Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước, các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu". Hiện tại, tờ khai phí, lệ phí (Tiểu mục 2321) đã được hỗ trợ nhận vào các ứng dụng quản lý thuế (HTKK, iHTKK, QLT, TMS) theo quy định.

3. Công văn số 2716/TCT-KK ngày 06/07/2015 về kê khai, nộp thuế GTGT

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Cần Thơ xác minh, nếu thực tế phát sinh hoạt động mua bán điện giữa ba doanh nghiệp với Công ty Điện lực và Công ty Điện lực có xác nhận về việc ba doanh nghiệp nêu trên thanh toán tiền điện làm nhiều lần bằng tiền mặt phù hợp với hoá đơn GTGT do Công ty Điện lực xuất cho ba doanh nghiệp vào cuối tháng thì ba doanh nghiệp được kê khai thuê GTGT đầu vào của các hoá đơn tiền điện nêu trên.


4. Công văn số 2717/TCT-TNCN ngày  06/07/2015 về tính giảm trừ gia cảnh cho NPT

Nếu NPT thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh NPT thì được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh. Trường hợp NPT thuộc diện tạm thời chưa được cấp CMND theo quy định của cơ quan Công an, nên chưa được cấp MST NPT, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có phương án cấp MST đảm bảo yêu cầu quản lý. Trong thời gian chưa được cơ quan thuế cấp MST thì NPT này vẫn tạm thời được tạm tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế. Trường hợp những NPT này khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án … và được cơ quan Công an cấp CMND, để được cấp MST NPT, NNT phải thực hiện bổ sung thông tin đăng ký và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

5. Công văn số 2724/TCT-CS ngày  06/07/2015 về thuế GTGT

Từ ngày 01/1/2015, mặt hàng cám thành phẩm là thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi phát sinh từ ngày 01/01/2015 không được khấu trừ mà phải tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với sản phẩm bán ra đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm chịu thuế được kê khai khấu trừ theo quy định.

 

6. Công văn số 2725/TCT-CS ngày 06/07/2015 về lệ phí trước bạ

Tại điểm 7 công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ như sau:

 

Đối với tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng chung cho hộ gia đình nhưng do một người đứng tên theo quy định của pháp luật, khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại thì từng thành viên đó không phải nộp lệ phí trước bạ. Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người đứng tên là các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng và chỉ do một người đại diện của hộ gia đình đó đứng tên theo quy định của pháp luật. Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng.

 

7. Công văn số 2907/BNV-TCPCP  ngày 03/07/2015 thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội Tư vấn Thuế năm 2015

Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam ngày 17/6/2015. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

(1) Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam trong thời gian qua. Hội đã tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với cơ quan quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật về thuế; tổ chức các hội thảo nhằm cập nhật, hướng dẫn, phố biến chính sách thuế mới, tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu cho hội viên của Hội; tích cực tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành ấn phẩm. Hội đã chú trọng công tác phát triển hội viên, góp phần xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh; ban hành nhiều quy chế hoạt động của Hội nhằm giúp hội viên của Hội nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động của Hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Hội đã chú trọng xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo các hoạt động của Hội. Kết quả đạt được của Hội đã được cơ quan nhà nước đánh giá cao. Những hoạt động tích cực của Hội góp phần cùng Bộ Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

(2) Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội; trong thời gian tới, Hội cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng thể chế chính sách về thuế; phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tuyên truyền, ph

​ổ​

 biến chính sách, pháp luật về thuế; xây dựng và ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên để Hội ngày càng hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Trân trọng.