Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 7 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 07/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 2757/TCT-KK ngày  08/07/2015 việc lập hóa đơn cho khách hàng cá nhân,  hộ gia đình của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Căn cứ quy định hiện hành và đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Tập đoàn VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau (không phân biệt tổng giá trị hóa đơn trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Tập đoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, đỉa chỉ, mã số thuế phát sinh trong kỳ tính cước. Trên hóa đơn GTGT, chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ. "người mua không lấy hóa đơn" hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế".

Tập đoàn VNPT và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc Tập đoàn VNPT chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu về dịch vụ cung cấp trên hóa đơn GTGT lập chung. Dữ liệu dịch vụ cung cấp phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Tập đoàn VNPT có trách nhiệm thông báo với khách hàng nội dung hướng dẫn nêu trên trước khi thực hiện.

2. Công văn số 2758/TCT-DNL ngày 08/07/2015 việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện khi chấm dứt hoạt động

Trường hợp Dự án thủy điện Nậm Sài, Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai do Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện từ năm 2009-2013 và đã được hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nhưng Dự án đã bị dừng triển khai chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 cửa UBND tỉnh Lào Cai, không phát sinh số thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì Công ty Điện lực Lào Cai phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của Dự án thì không phải điều chỉnh nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

3. Công văn số 2760/TCT-DNL ngày 08 tháng 07 năm 2015 về sử dụng hóa đơn GTGT

1. Về việc hóa đơn GTGT bán hàng của Tổng công ty viễn thông Mobifone khi cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc mới thành lập của Mobifone (các Công ty dịch vụ Mobifone khu vực) kế thừa quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã kí trước đây của Trung tâm thông tin di động khu vực thì không phải kí lại hợp đồng nhưng phải thực hiện thông báo cho các khách hàng sử dụng dịch vụ về việc thay đổi thông tin, đồng thời thông báo đến cơ quan thuế quản lý các đơn vị trực thuộc về việc thay đổi thông tin nêu trên

2. Về việc hóa đơn GTGT đầu vào khi mua hàng hóa dịch vụ.

Trong quá trình tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, các đơn vị kế thừa được kê khai khấu trừ, hạch toán chi phí đối với những hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kế thừa nhưng hóa đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị đã ký hợp đồng trước đây đối với các hóa đơn phát sinh trước ngày 01/01/2016.

Tổng công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hoàn thiện việc ký kết lại các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị cung cấp chậm nhất không quá 31/12/2015

​.​

 

4. Công văn số 2763/TCT-KK ngày 08/07/2015 khấu trừ thuế GTGT

- Trách nhiệm xử phạt hay không xử phạt vi phạm về thuế đối với hành vi vi phạm phát hiện qua kiểm tra sau thông quan liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan.

- Trường hợp trên quyết định ấn định thuế liên quan đến thuế GTGT của cơ quan Hải quan không có nội dung xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ, hoàn số thuế GTGT có liên quan theo quy định.

5. Công văn số 2765/TCT-CS ngày 08/07/2015 thủ tục kê khai thuế chuyển nhượng vốn

Năm 2014, Công ty TNHH Hutchinson Korea (thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc) là chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam, bán toàn bộ Công ty TNHH Keum Han Việt Nam cho Công ty Hutchinson (thành lập và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa Pháp) dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014  của Bộ Tài chính.

Trong đó, giá mua của phần vốn chuyển nhượng là giá trị phần vốn góp trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được xác nhận bằng kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập. Công ty TNHH Keum Han Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Hutchinson Korea.

6. Công văn số 2808/TCT-TNCN ngày 10/07/2015 quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ các quy định hiện hành, đồng thời để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi cho việc thực hiện, người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết nếu chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thì Trung tâm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân.

Người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật cỏ trách nhiệm nộp số thuế TNCN còn phải nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa cho người nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết sau khi được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành.

7. Công văn số 2841/TCT-HTQT ngày 14/07/2015 áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty Diesel Sông Công Thái Nguyên

Trường hợp các công ty Nhật Bản (GC và Nakagawa) thực hiện việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật định kỳ, thường xuyên cho DISOCO theo Hợp đồng kéo dài trong 5 năm (Hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa GC và DISOCO), 3 năm (Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa GC và DISOCO; Hợp đồng cung cấp dịch vụ giũa Nakagawa và DISOCO) thì các công ty Nhật Bản này đã hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam. Trong trường hợp này, điều kiện (c), Khoản 2, Điều 15 Hiệp định đã không được thỏa mãn. Thu nhập của người lao động Nhật Bản từ việc thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ và Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật giữa các công ty Nhật Bản (GC và Nakagawa) và DISOCO sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của nội luật Việt Nam.

Trân trọng.