Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 7 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 07/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

1. Công văn số 2959/TCT-CS ngày 23/7/2015 về giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp Công ty TNHH Tiến Hùng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 và Công ty đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời Công ty thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì số tiền sử dụng đất được giảm đối với công ty TNHH Tiến Hùng nêu tại Công văn số 5029/CT-QLCKTTĐ đề ngày 28/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương được tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp trước khi trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Công ty đã ứng trước theo phương án được phê duyệt.

2. Công văn số 2975/TCT-TNCN ngày 23/7/2015 về thuế TNCN đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ.

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 2325/CT-TNCN ngày 17/3/2015 và hồ sơ kèm theo thì trường hợp ông T.L chết và vợ là bà Trương T.D nhận thừa kế là quyền sử dụng sạp số 354 chợ Bình Tây theo hợp đồng ký với Ban quản lý chợ. Theo đó, bản chất của hợp đồng sử dụng địa điểm kinh doanh là hợp đồng thuê tài sản có thời hạn với phương thức thanh toán một lần mà bà Trương T.D đã tiếp tục được nhận (thừa kế) quyền sử dụng địa điểm kinh doanh của ông T.L.

Vì vậy căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC bà Trương T.D nhận thừa kế quyền sử dụng sạp của ông T.L không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

3. Công văn số 2977/TCT-TNCN ngày 23/07/2015 về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực dự án công nghệ cao

Căn cứ các quy định và hướng dẫn đã nêu, cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhân nêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công văn số 2988/TCT-KK ngày 24/7/2015 về kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai.

Công ty CP XNK Khoáng sản có trụ sở chính tại TP. Hà Nội ký hợp đồng số 01/2012/HĐTB-BVTE-XNKKS Gói thầu số 1 ngày 10/9/2012 với Bệnh viện trẻ em Hải Phòng về việc cung ứng, lắp đặt trang thiết bị cho phòng phẫu thuật, hồi sức tim và một số khoa phòng đợt 1 tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng thì hoạt động cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế của Công ty không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai. Công ty CP XNK Khoáng sản lập hồ sơ, gửi Cục Thuế TP. Hải Phòng để được hoàn trả lại số tiền đã nộp tương ứng theo quy định.

5. Công văn số 2989/TCT-KK ngày 24/7/2015 về hoàn thuế  GTGT

DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh chậm khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (khai điều chỉnh, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng), nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thì DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh An Giang phối hợp với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan, trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

6. Công văn số 3022/TCT-DNL ngày 27/7/2015 về hướng dẫn chính sách thuế khi tái cơ cấu doanh nghiệp

Theo báo cáo của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), thực hiện QĐ 888/QĐ-TTG của TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014-2015, Tập đoàn đã ban hành các Quyết định thành lập 03 Tổng công ty mới trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thành viên, theo đó 03 Tổng công ty mới bao gồm 1 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 2 đơn vị hạch toán độc lập sẽ kế thừa tài sản, nguồn vốn, nhân lực từ các đơn vị/bộ phận trước đây

Căn cứ các quy định trên và thực tế phương án thực hiện tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng một số chính sách thuế trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp gồm các nội dung sau (chi tiết xem tại công văn đính kèm):

(1) Về việc kế thừa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục hoàn thuế

(2) Kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

(3) Về việc lập hóa đơn GTGT đầu ra đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của các đơn vị mới sau tổ chức lại

(4) Về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

II. Thông tư

Ngày 28/7/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (thay thế Thông tư 35/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành)

Từ ngày 10/9/2015, các đối tượng là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế 2006 sẽ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư110/2015/TT-BTC.

Theo đó, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay công nhận.
          - Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.   

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

- Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử.

-  Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư này bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Thông tư này.

- Người nộp thuế, cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư này thì không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế tương ứng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Mọi thông báo của cơ quan thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế có thể tra cứu các thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc mã giao dịch điện tử do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cấp cho người nộp thuế.

Ngoài ra, Thông tư 110/2015/TT-BTC cũng hướng dẫn cách thức thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

Trân trọng.