Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 8 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 08/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 3144/TCT-CS  ngày  05/08/2015 về chính sách thuế GTGT

 

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

 

“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;”

 

Căn cứ hướng dẫn trên, từ 01/01/2015, tàu đánh bắt xa bờ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của chi phi sản xuất tàu đánh bắt xa bờ không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

2. Công văn số 3148/TCT-DNL ngày  06/08/2015 về thuế TNDN đối với tiền đền bù TSCĐ trên đất và hỗ trợ di dời. 

 

Trường hợp Công ty CP Xang dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung thực hiện di dời địa điểm kinh.doanh theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thì khoản tiền đền bù về tài sản trên đất và hỗ trợ di dời được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trả trực tiếp cho Công ty sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan (nếu có) và hỗ trợ các khoản như: hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới, số tiền còn lại Công ty hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

3. Công văn số 3171/TCT-TNCN ngày  07/08/2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

 

Trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉ làm việc tại Việt Nam và được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồng thời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà thì tiền nhà trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con tại Việt Nam trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

 

4. Công văn số 3172/TCT-TNCN ngày  07/ 08/ 2015 về Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ. 
 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng ki ốt tại chợ phát sinh thu nhập thực hiện nộp thuế TNCN cho phần thu nhập nhận được và thuế GTGT trên phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản. Căn cứ tính thuế và cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN, doanh thụ tính thuế GTGT đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh được hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.


5. Công văn số 3195/TCT-CS ngày 10/08/2015 về vấn đề mất hóa đơn

 

Trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm 2030 làm mất số hóa đơn ký hiệu MT/13P, số 0006656 lập ngày 11/02/2015 là hóa đơn tổng hợp bán lẻ trong ngày được lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh. toán dưới 200.000 đồng mỗi lần trong ngày 1 1/02/2015 (doanh thu có thuế là 521.399 đồng tiền thuế là 24.829 đồng), Công ty đã kê khai nộp thuế theo quy định thì Công ty TNHH Thực phẩm 2030 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

 

6. Công văn số 3214/TCT-CS ngày 11/ 08/2015 về  chính sách thuế

 

(1) Về chính sách hỗ trợ đối với khoản tiền nợ thuế, khoản phạt chậm nộp tiền thuế của Công ty cổ phần mà Nhà nước đang thoái vốn.

 

Căn cứ các quy định nêu tại công văn thì không có chính sách hỗ trợ đối với khoản tiền nợ thuế, khoản phạt chậm nộp tiền thuế như: Việc gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; không tính tiền chậm nộp; miễn tiền chậm nộp tiền thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế riêng đối với Công ty cổ phần mà Nhà nước đang thoái vốn.

 

(2) Về chính sách ưu đãi về thuế đối với công ty mua lại phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

 

Pháp luật về thuế hiện hành không có quy định ưu đãi về thuế riêng đối với hoạt động mua lại phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần nói chung và công ty cổ phần kinh doanh thua lỗ hay có khá năng phá sản nói riêng

 

Căn cứ quy định nêu tại công văn, trường hợp Công ty mua lại phần vốn nhà nước đang thoái vốn tại Công ty cổ phần thì hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

7. Công văn số 3215/TCT-CS ngày 11/ 08/2015 về thu tiền sử dụng đất

 

Chi cục Thuế huyện Thới Bình đã áp dụng giá đất để xác định lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất và ông Thạnh đã nộp tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất được ủy ban nhân dân huyện cho ghi nợ 05 năm (2011  đến 2016) đồng thời ủy ban nhân dân huyện Thới Bình đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thạnh.

 

Tuy nhiên, trường hợp ông Phan Văn Thạnh đang ghi nợ tiền sử dụng đất vả chưa nộp tiền sử dụng đất, nay có đơn yêu cầu xem xét tính lại tiền sử dụng đất do xác định vị trí không đúng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thới Bình chuyển lại Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 1551/PC-VPĐKQSDĐ thay thế Phiếu chuyển thông tin địa chính số 496/PC-VPĐKQSDĐ ngày 11/5/2011 là căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện theo quy định (ủy ban dân dân huyện Thới Bình không có thẩm quyền tính tiền sử dụng đất phải nộp).

 

8. Công văn số 3218/TCT-CS ngày 11/ 08/ 2015 về Chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp năm 2014 trở đi, Công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

II. Quy trình

 

1.     Quy trình kiểm tra hoá đơn

 

Ngày 28/7/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành quy trình kiểm tra hoá đơn kèm theo Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2015.

 

So với trước đây, quy trình có một số điểm mới như sau:

 

- Thời hạn gửi Quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 03 ngày lên 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được ký.

 

- Thời hạn để tổ chức, cá nhân được kiểm tra chứng minh không vi phạm về việc tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn rút ngắn từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra.

 

- Thay đổi thời hạn lưu trữ hồ sơ
 

 

2.     Quy trình thanh tra thuế

 

Ngày 28/7/2015, Tổng cục Thuế ban hành quy trình thanh tra thuế kèm theo Quyết định 1404/QĐ-TCT.

 

Theo đó, thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế trong các trường hợp sau:

 

- Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra;

 

- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra;

 

- Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với chứng cứ thu thập trong quá trình thanh tra;

Trân trọng.