Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 8 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 08/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

4. Công văn số 3267/TCT-TNCN ngày 13/08/2015 về cách xác định giá trị sổ sách kế toán của phần vốn góp làm căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là vốn góp

 

Căn cứ trên hồ sơ do Bà Uchida Yuki cung cấp thì Bà được tặng toàn bộ phần vốn góp của ông Uchida Masanobu theo Hợp đồng tặng cho phần góp vốn ngày 01/10/2014 và ông Uchida Masanobu góp 100% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Nụ cười My. Do đó căn cứ vào các quy đỉnh trên thì thu nhập để tính thuế TNCN đối với quà tặng là phần vốn góp mà bà Uchida Yuki được nhận xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của Công ty TNHH Nụ cười My trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp (trước ngày 1/10/2014). Bà Uchiaa Yuki có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Nụ cười My theo nguyên tắc trên để làm căn cứ xác định. Giá trị sổ sách kế toán trên Bảng cân đối kế toán của Công ty được xác định trên chênh lệch giữa tổng tài sản trừ đi nợ phải trả, bằng cách lấy các mã số phản ánh tài sản trên Bảng cân đối kế toán trừ đi mã số phản ánh nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán (Mã số 100 + Mã số 200 - Mã sổ 300).

 

5. Công văn số 3271/TCT-CS ngày 13/08/2015 về chính sách thuế đối với đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Trường hợp nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng nếu đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc bán nhà ở xã hội trong trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 5% và thu nhập từ hoạt động bán nhà ở xã hội nêu trên áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

6. Công văn số 11106/BTC-TCT ngày  13/08/2015 về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động hoạt động xây lắp thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

 

Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam, địa chỉ KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2012 đến năm 2014 Công ty có ký hợp đồng, xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hà Tĩnh mà chỉ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính).

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất thành lập trong khu công nghiệp (địa bàn thành lập doanh nghiệp) thì thu nhập từ hoạt động xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện trong khu kinh tế (cụ thể là Khu kinh tế Vũng Áng) của Công ty được cộng chung vào thu nhập chịu thuế đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp theo nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Trân trọng.