Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 9 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 09/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 3490/TCT-DNL ngày 27/8/2015 hướng dẫn chính sách thuế giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp.

 

Tổng cục Thuế hướng dẫn một số chính sách thuế trong giai đoạn chuyển đổi từ ngày 1/7/2015 đến trước ngày 31/12/2015 như sau:

 

- Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra:

 

Trường hợp các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của Tổng công ty VNPT-Vinaphone thì Tổng công ty VNPT-Vinaphone phải theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân bổ. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone thực hiện khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ do đơn vị bán ra tại địa phương nhưng mang tên, mã số thuế của Tổng công ty VNPT-Vinaphone. Tổng công tỵ VNPT-Vinaphone lập bảng phân bổ các hóa đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty gửi Cục thuế TP. Hà Nội và các Cục thuế liên quan để theo dõi quản lý.

 

Các đơn vị trực thuộc thành lập mới của Tổng công ty VNPT-Vinaphone tiếp nhận hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc VNPT gồm viễn thông tỉnh, thành phố và các công ty trực thuộc (gọi tắt là đơn vị cũ) thực hiện kê khai thuế GTGT, hạch toán doanh thu đối với các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc mảng kinh doanh được chuyển giao cho đơn vị trực thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone nhưng mang tên, mã số thuế của đơn vị cũ phát sinh từ ngày chuyển giao. Các đơn vị cũ thuộc VNPT lập bảng kê chi tiết các hóa đơn này (đối với dịch vụ viễn thông thì bảng kê tổng hợp doanh số, không phải kê chi tiết từng hóa đơn) gửi các đơn vị trực thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone để làm căn cứ kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu.

 

- Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào:

 

Đơn vị trực thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên người mua, mã số thuế của Tổng công ty VNPT-Vinaphone có nội dung phản ánh chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại đơn vị trực thuộc VNPT-Vinaphone trong thời gian bàn giao chưa được cấp mã số thuế.

 

Tập đoàn VNPT, Tổng công ty VNPT-Vinaphone và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào; hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh tại đơn vị trực thuộc đối với các hóa đơn nêu trên đảm bảo không bị kê khai, hạch toán trùng hoặc sót.

 

Sau ngày 31/12/2015, Tổng công ty VNPT-Vinaphone và các đơn vị trực thuộc thực hiện lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

2. Công văn số 3494/TCT-DNL ngày 27/8/2015 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT)

 

(1) Về chữ ký của người mua trên HĐĐT

 

HĐĐT của Viettel sử dụng cho dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, Viettel không phải nhận lại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

 

(2) Về lưu trữ HĐĐT phục vụ hạch toán, kê khai thuế và công tác kiểm tra

 

HĐĐT không phải có tên liên hóa đơn, trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu số hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự  “0” để thể hiện số liên hóa đơn. Viettel và khách hàng nhận HĐĐT của Viettel không phải in HĐĐT ra giấy và ký, đóng dấu trừ trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

 

(3) Về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

 

Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy. Trường hợp HĐĐT đối với dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin của Viettel cần chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì thực hiện theo quy định này.

 

(4) Về gửi và truyền dữ liệu của HĐĐT

 

Viettel thông báo trên cổng thông tin (Webportal) của Viettel về định dạng và phương thức truyền nhận HĐĐT, chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Webportal để khách hàng có thể tra cứu, xem và tải dữ liệu về HĐĐT. Trường hợp khách hàng đăng ký nhận HĐĐT qua email thì thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

 

(5) Về việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh

 

Khi phát hiện sai sót, Viettel thực hiện điều chỉnh hóa đơn và không bắt buộc phải lập văn bản thỏa thuận với người mua. Viettel chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của việc lập hóa đơn điều chỉnh.

 

3. Công văn số 3555/TCT-CS ngày 31/8/2015 về chính sách thuế GTGT

 

Về nguyên tắc, khi Nhà máy xuất hàng về Công ty thì có thể sử dụng Hoá đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và theo điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu là hợp đồng ngoại, hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan (theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng).

 

Tuy nhiên, Công ty có nhà máy Viglacera Hải Dương đóng tại tỉnh Hải Dương và Nhà máy Viglacera Yên Phong đóng tại Bắc Ninh, các Nhà máy đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục thuế địa phương nơi có nhà máy hoạt động. Do các nhà máy không có tư cách pháp nhân nên các hợp đồng liên quan đến mua bán hàng hóa của nhà máy đều do Công ty ký hợp đồng trực tiếp với bên mua, bên bán; Nhà máy không có tài khoản của Ngân hàng nên các giao dịch thanh toán của hoạt động mua bán hàng được Công ty thực hiện bằng tài khoản ngân hàng của Công ty, hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy đứng tên và mã số thuế của Nhà máy; Nhà máy không có chức năng xuất khẩu nên Công ty thực hiện mở tờ khai hải quan, hóa đơn GTGT do Nhà máy lập với thuế suất 0% trực tiếp cho khách hàng nước ngoài từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2011 và xuất cho Công ty từ tháng 7 năm 2011 đến hết năm 2013 (sau đó Công ty lập hoá đơn xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài).

 

Nếu những lô hàng xuất khẩu của các Nhà máy thuộc Công ty đúng như trình bày của đơn vị và Cục Thuế nêu trên thì được xem xét áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và các Nhà máy được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đủ điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

 

4. Công văn số 3578/TCT-CS  ngày 01/9/2015 về lập hóa đơn.

 

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại công văn của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại tỉnh Bình Dương nêu trên, Chi nhánh hoạt động trong ngành sản xuất, thuốc thú y và các loại premix dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chi nhánh có bán một số mặt hàng không chịu thuế GTGT; Chi nhánh có sử dụng phần mềm SAP (là phần mềm dùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer) để hạch toán kế toán và xuất hóa đơn trực tiếp từ phần mềm và có trình bày sửa đổi phần mềm khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí. TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra xác định nếu trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam có sử dụng hóa đơn được lập bằng phần mềm máy tính SAP (là phần mềm dùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer), nếu không xử lý kỹ thuật được, xét các chỉ tiêu về thuế suất, tiền thuế GTGT trên hóa đơn nếu không gạch bỏ được là chỉ tiêu không liên quan đến nội dung tính thuế thì xem xét chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam để trống dòng thuế suất và dòng tiền thuế GTGT khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ tên hàng hóa bán và ghi rõ là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trân trọng.