Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 9 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 09/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 3693/TCT-CS ngày 10/09/2015 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Công ty TNHH Kunkook Engineering & Institute được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/11/2014, Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 27/11/2014 thì thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Kể từ khi thành lập, Công ty chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty TNHH Kunkook Engineering & Institute thực hiện nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

 

2. Công văn số 3703/TCT-CS ngày 10/09/2015 vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng

 

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, trường hợp cơ sở kinh doanh thu mua nguyên liệu, bao bì, hóa chất... để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì khi xác định số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá xuất khẩu, cơ sở kinh doanh không phải loại bỏ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá còn tồn kho cuối tháng/quý.

 

3. Công văn số 3704/TCT-CS  ngày 10/09/2015 về chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay

 

Căn cứ theo quy định tại các văn bản nêu tại công văn và tình hình thực tế của Công ty KLW thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền thì không xử phạt đối với hành vi khai sai;  Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế theo quy định.

 

4. Công văn số 3705/TCT-CS ngày 10/09/2015 về vướng mắc miễn tiền thuê đất
 

Trường hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự, đã được cơ quan thuế tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, từ 01/7/2009 đến 01/11/2011. Tuy nhiên đã quá thời hạn Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đầu tư (tháng 01/2012), các hạng mục công trình chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng đang làm thủ tục chuyển nhượng lại dự án cho đơn vị khác thực hiện thì căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết như sau:

 

- Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

 

Trường hợp, Công ty không có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì không được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và phải nộp tiền thuê đất đã được tạm miễn (nếu có) vào Ngân sách nhà nước.

 

- Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng, các hạng mục công trình của dự án xây dựng chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng cho đơn vị khác tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì đơn vị nhận chuyển nhượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

 

5. Công văn số 3729/TCT-CS ngày 14/9/2015 về hóa đơn

 

Trường hợp mẫu Phiếu thu tiền bảo hiểm: Mẫu số 01b-TT, mẫu số 01c-TT, mẫu số 01d-TT quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 199/2014/TT-BTC nêu trên đều thiếu tiêu chí: Mã số thuế người bán, vì vậy Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 31321/CT-HTr ngày 26/5/2015: 03 Mẫu phiếu thu tiền bảo hiểm nêu trên không đáp ứng nội dung bắt buộc của hoá đơn không phải là hoá đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hoá đơn như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN BẢO HIỂM . . .. thì doanh nghiệp bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu của hoá đơn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và doanh nghiệp thực hiện in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

6. Công văn số 3741/TCT-KK  ngày 14/ 9/2015 vướng mắc về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

 

Trường hợp Sacombank thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung cho tất cả các đơn vị trực thuộc trên cả nước tại Hội sở chính (TP.Hồ Chí Minh) đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ là chưa thực hiện đúng quy định về kê khai, nộp thuế.

 

- Để tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng, Sacombank không phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế GTGT đã nộp của hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh từ tháng 09/2010 đến tháng 02/2012.

 

- Từ ngày 01/03/2012, hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp ngân hàng đã kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh này tập trung tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thì ngân hàng kê khai, điều chỉnh lại để không phải nộp thuế GTGT và làm thủ tục bù trừ số thuế GTGT nộp thừa tương ứng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

 

7. Công văn số 3747/TCT-TNCN ngày 14/9/2015 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh

 

Trên thực tế thì khi thay đổi phương pháp tính thuế từ cách tính theo lũy tiến sang cách tính theo thuế suất toàn phần có thể làm thay đổi (tăng/giảm) mức thuế phải nộp của một số cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảng và Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, thực hiện chính sách thuế đơn giản, công bằng, minh bạch trong cách tính nghĩa vụ thuế, với cùng một mức cho thuê như nhau sẽ có mức nộp thuế như nhau. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế có thể giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế có đúng hay không.

 

8. Công văn số 3753/TCT-KK ngày 14/9/ 2015 hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty CP Toyota Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

 

Trường hợp Công ty cổ phần Toyota Vinh (Nghệ An) thuê mặt bằng nhà xưởng của Công ty Cổ phần Ô tô Hà Vinh (Hà Tĩnh) để thực hiện việc sửa chữa và kinh doanh sản phẩm xe ô tô Toyota mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hà Tĩnh thì được coi là hoạt động kinh doanh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trân trọng.