Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 9 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 09/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 3810/TCT-CS ngày 17/09/2015  về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

 

Trường hợp Công ty cổ phần Gỗ Công nghiệp Quảng Nam nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước cho nhà đầu tư không phải kê khai nộp thuế TNDN.

 

2. Công văn số 3817/TCT-KK  ngày 17/09/2015 về xác định kỳ kê khai thuế GTGT

 

Trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi đơn vị đặt trụ sở. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) có đề xuất cho phép các đơn vị trong hệ thống của HDBank trên toàn quốc được thống nhất kỳ kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng kể từ 01/01/2016 thì các đơn vị trực thuộc của HD Bank thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thực hiện gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn số 3822/TCT-CS ngày 17/09/2015 về thuế suất thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán độc lập.

 

- Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế TNDN như sau:

 

“2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (k cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, việc áp dụng thuế suất 20% của chi nhánh căn cứ vào tổng doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu của chi nhánh.

 

4. Công văn số 3824/TCT-CS ngày 17/09/2015 về cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

 

Trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Tedco Hà Nội (Công ty) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/03/2014; Ngày 16/04/2014 Công ty có đầu tư mua sắm tài sản cố định có giá trị hóa đơn GTGT trên 1 tỷ đồng; Tháng 07/2014 Công ty được cơ quan thuế chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty chưa mua hóa đơn chưa phát sinh doanh thu thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất Phương án 2 của Cục Thuế tại công văn số 11012/CT-HTr: Chấp thuận nội dung đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Tedco Hà Nội từ thời điểm nộp Thông báo Mẫu 06/GTGT lần đầu Tháng 04/2014; Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn đã đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị từ Tháng 04/2014 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

5. Công văn số 3825/TCT-CS  ngày 17/09/2015 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động gia công bắp ép đùn

 

Trường hợp Công ty cổ phần chế biến súc sản Long Bình thực hiện gia công bắp ép đùn theo quy trình: Bắp hạt đã sấy khô của phía đối tác được đưa đến nhà máy của Công ty để làm chín và ép thành bột sau đó xuất trả lại cho đối tác để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc thì tiền công gia công (phí gia công bắp ép đùn) nhận được từ đối tác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

6. Công văn số 3830/TCT-CS ngày 17/09/2015 về việc xuất hoá đơn của doanh nghiệp đang giải thể

 

- Khi thực hiện chuyển giao tài sản cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin có trách nhiệm xuất hoá đơn theo quy định.

 

- Trường hợp sau khi Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin đã nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế đến cơ quan Thuế, đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty phải có đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn Công ty xác định số thuế phải nộp và Công ty phải nộp thuế đầy đủ trước khi cấp hóa đơn lẻ. Cơ quan Thuế cấp hoá đơn lẻ là hoá đơn bán hàng để Công ty xuất cho bên nhận tài sản theo quy định.

 

7. Công văn số 3865/TCT-KK ngày 21/09/ 2015 về hoàn thuế GTGT

 

Công ty TNHH dịch vụ nền di động Việt Nam có ngành nghề kinh doanh là cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Tuy nhiên, Công ty chưa được cấp giấy phép hoạt động đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đâu tư. Công ty thuộc trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đối với những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư” theo hướng dẫn tại điểm 7 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính nêu trên thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội không thực hiện hoàn thuế theo quy định.

 

8. Công văn số 3873/TCT-CS ngày 21/09/2015 về thuế GTGT mặt hàng bã điều

 

Về nội dung liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng bã điều, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1463/TCT-CS ngày 16/4/2015 và công văn số 3924/TCT-CS ngày 10/9/2014 hướng dẫn về thuế GTGT mặt hàng bã điều (bản photo công văn kèm theo).

 

Trường hợp người bán là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán bã điều cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trân trọng.