Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 10 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 10/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

 

1. Công văn số 3895/TCT-DNL ngày 22/09/2015  về tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 

Trường hợp Ngân hàng phát sinh doanh thu, chi phí từ giao dịch nội bộ được phản ánh trên tài khoản 47 “doanh thu nội bộ”, tài khoản 57 “chi phí nội bộ” và các khoản doanh thu, chi phí này chỉ để ngân hàng theo dõi trong nội bộ giữa hội sở với chi nhánh và giữa các chi nhánh của ngân hàng nhằm xác định hiệu quả hoạt động từng đơn vị phụ thuộc, đây không phải là doanh thu thu được từ khách hàng. Do vậy, doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không bao gồm doanh thu nội bộ.

 

2. Công văn số 3910/TCT-TNCN  ngày 22/09/2015 về chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn nuôi gà với tổ chức

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hợp tác chăn nuôi gà với tổ chức và trực tiếp tham gia vào hoạt động chăn nuôi gà đồng thời thỏa mãn các điều kiện quy định nêu trên thì khoản tiền nhận được từ hoạt động hợp tác chăn nuôi gà thuộc diện không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNCN.

 

Trường hợp tổ chức đã khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% và cấp biên lai khấu trừ cho cá nhân thì cá nhân lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa để được hoàn thuế theo quy định.

 

3. Công văn số 3916/TCT-KK  ngày  23/09/2015 về chấm dứt hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc

 

Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế nêu trên thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế chung cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc trên cùng địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khai thuế GTGT tập trung cho các đơn vị trực thuộc đặt tại cấp tỉnh khác nhưng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì không phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó (không phải đóng mã số thuế của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc).

 

Từ ngày 01/7/2015, việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc theo dõi người nộp thuế thuộc diện phải kê khai, nộp thuế sẽ do cơ quan thuế thực hiện với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ thông tin.

 

4. Công văn số 3927/TCT-KK ngày 23/09/2015 về thuế TNDN

 

Liên quan đến vướng mắc thực hiện chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong trường hợp bên bán là hộ, cá nhân kinh doanh:
 

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc cá nhân không kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh chưa thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế, khi mua hàng hóa, dịch vụ của các đối tượng này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản bên bán thì khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 

5. Công văn số 3939/TCT-DNL ngày 23/09/2015 về chính sách thuế đối với dịch vụ nạp tiền điện thoại

 

Trường hợp Viettel ký hợp đồng với đối tác nước ngoài bán thẻ nạp tiền cước điện thoại di động hoặc cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại dưới hình thức cung cấp mã pincode hay không cần pincode cho đối tác nước ngoài để đối tác nước ngoài bán cho các cá nhân là người Việt Nam đang học tập, lao động tại nước ngoài nạp tiền cho thuê bao của Viettel sử dụng tại Việt Nam hoặc thuê bao của Viettel sử dụng dịch vụ roaming quốc tế và hưởng khoản chiết khấu từ Viettel thì đối tác nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam. Trường hợp đối tác nước ngoài không đáp ứng các điều kiện để thực hiện khai thuế trực tiếp tại Việt Nam thì Viettel kê khai nộp thuế thay cho đối tác nước ngoài. Khi thanh toán khoản chiết khấu cho đối tác nước ngoài theo hình thức bù trừ vào giá trị thẻ nạp hoặc giá trị dịch vụ, Viettel căn cứ giá trị khoản chiết khấu của đối tác nước ngoài để kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.

 

6. Công văn số 3943/TCT-TNCN ngày  24/09/2015 về  chính sách thuế thu nhập cá nhân

 

(1) Trường hợp cá nhân người Nhật Bản được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc và là cá nhân cư trú tại Việt Nam; cá nhân này vừa thực hiện công việc tại Công ty mẹ ở Nhật Bản vừa thực hiện công việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời cá nhân được nhận thu nhập từ công ty mẹ và công ty con do thực hiện các công việc tại các nơi đó. Bên cạnh đó, cá nhân được công ty con tại Việt Nam trả thay tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty con ở Việt Nam trả.

 

(2) Trường hợp cá nhân được nhận thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ nhiều tổ chức trả thu nhập khác nhau thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

7. Công văn số 3961/TCT-CS  ngày  25/09/2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Trường hợp doanh nghiệp mua tổ yến của cá nhân không phải là người trực tiếp sản xuất thì doanh nghiệp không được lập Bảng kê 01/TNDN để tính chi phí mua tổ yến vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trân trọng.