Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 10 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 10/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4000/TCT-DNL ngày  29/09/2015 về việc nộp lợi nhuận còn lại

 

Trường hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Viện nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì công ty thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước để Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC.

 

2. Công văn số 4005/TCT-CS  ngày  29/09/2015 về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

 

Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.

 

3. Công văn số 4009/TCT-CS ngày  29/09/2015 về thuế GTGT

 

Về việc khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu, tặng,  ngày 28/10/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 15628/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Hiệp Hòa.

 

Từ ngày 26/10/2015, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

 

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn số 15268/BTC-CST ngày 28/10/2014 của Bộ Tài chính, trường hợp tháng 8/2014, Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên nhập khẩu 02 ô tô Toyota Sienna do Công ty Phẩm Handel tại Đức tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, nếu việc nhập khẩu phù hợp quy định của pháp luật, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và Công ty dùng 02 ô tô này làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

 

4. Công văn số 4037/TCT-CS ngày 30/09/2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thành lập mới không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư mà kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

5. Công văn số 4038/TCT-CS ngày 30/09/2015 thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp trong vụ án EPCO – Minh Phụng 

 

Căn cứ điểm 3 Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 3/9/2004 của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11904 TC/TCT hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp của các Ngân hàng trong vụ án EPCO - Minh Phụng. Căn cứ công văn 11904 TC/TCT nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu đã không thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất khi Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại số 24 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu từ vụ án EPCO - Minh Phụng sang đứng tên Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu theo đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngân hàng ngày 14/7/2008, đây được coi là hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp của vụ án EPCO - Minh Phụng nhằm mục đích thu hồi nợ đảm bảo vốn vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu.

 

Nay Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu lại tiếp tục chuyển giao tải sản nhà đất tại số 24 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu đứng tên Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu cho trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành bán đấu giá. Theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 06/HĐ-MB ngày 22/01/2015 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người bán đấu giá là Hội đồng thanh lý Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu và người mua tài sản bán đấu giá là Công ty TNHH Lê Hoàng thì Hội đồng thanh lý Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

 

6. Công văn số 4043/TCT-KK ngày 30/9/2015 về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai.

 

Trường hợp Công ty TNHH Shinsung Control Việt Nam (trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên) có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Yên Bái từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2014, Công ty đã khai, nộp toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại tỉnh Hưng Yên thì Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế GTGT vãng lai phát sinh tại tỉnh Yên Bái .

 

Để giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Chi cục Thuế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2014  đã nộp tại tỉnh Hưng Yên, từ tài khoản KBNN tỉnh Hưng Yên sang tài khoản KBNN huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại Chi cục Thuế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện lập văn bản (không lập giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS) gửi KBNN tỉnh Hưng Yên, khi lập văn bản đề nghị cần nêu rõ lý do chuyển số nộp NSNN, thông tin số tiền đề nghị chuyển từ KBNN tỉnh Hưng Yên sang KBNN huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Mã TKKT, Mã NDKT, Mã CQ thu, Mã chương, Kỳ thuế, Số tiền) để Chi cục Thuế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có cơ sở hạch toán số đã nộp của người nộp thuế.

 

7. Công văn số 4050/TCT-KK ngày 30/9/2015 về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Bên bán) chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Đá Đen cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đá Đen (Bên mua) (Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 36121000007 ngày 24/9/2007 và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 22021000057) thì Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư này.

 

Trường hợp Bên bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho Bên mua thì bên bán, bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. Số thuế bên bán đã nộp được coi là nộp thừa và được xử lý theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

8. Công văn số 4091/TCT-DNL ngày 05/10/2015 hướng dẫn về hóa đơn GTGT và khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn tái cấu trúc Tập đoàn

 

Nếu Tập đoàn cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho đối tác nước ngoài không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nhưng đối tác nước ngoài không lấy hóa đơn thì cuối ngày đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Tập đoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu các đối tác nước ngoài không lấy hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị hóa đơn trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Trên hóa đơn GTGT, chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn".

 

Tổng cục Thuế hướng dẫn Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) thực hiện việc khai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ mang tên các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn VNPT nhưng sử dụng cho hoạt động kinh doanh được chuyển giao sang Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) phát sinh sau ngày 30/6/2015 theo nguyên tắc đã hướng dẫn tại điểm 2, công văn số 3022/TCT-DNL ngày 27/7/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Trân trọng.