Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 10 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 10/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4438/TCT-KK  ngày 27/10/2015 về việc hoàn thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty A và Công ty B phát hiện sai sót trên hóa đơn, đã thực hiện thỏa thuận lập lại 13 số hóa đơn mới thay thế cho 13 hóa đơn sai sót và Công ty A đã thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh các kỳ kê khai từ tháng 03/2013 đến tháng 12/2013 (các kỳ kê khai thuế có các hóa đơn đã kê khai nhưng có sai sót), đồng thời Công ty A đã nộp đầy đủ số thuế phát sinh phải nộp tăng thêm và tiền chậm nộp vào NSNN do kê khai điều chỉnh vào kỳ kê khai thuế tháng 3/2014, thì từ kỳ kê khai thuế tiếp theo Công ty được xem xét giải quyết hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT. 

 

2. Công văn số 4439/TCT-KK ngày 27/10/2015 về vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT

 

Căn cứ quy định liên quan, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

 

Về hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế và đang nghiên cứu để có giải pháp hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với thực tế.

 

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung quy định, TCT đề nghị Cục Thuế TP.Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể với trường hợp theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp) thì người nộp thuế khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

 

3. Công văn số 4440/TCT-KK  ngày  27/10/ 2015 về hoàn thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát chuyển địa điểm kinh doanh từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Long An. Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển địa điểm, các hoá đơn đầu ra và đầu vào của Công ty mang địa chỉ không thống nhất. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ vào thời điểm Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh để hướng dẫn Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát lập biên bản điều chỉnh địa chỉ kinh doanh ghi trên hoá đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo quy định.

 

4. Công văn số  4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

 

Trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hoá với cá nhân, trong hợp đồng có thoả thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý.

 

5. Công văn số 4453/TCT-KK  ngày 27/10/ 2015 hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF.

 

Trường hợp Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm qua kiểm tra phát hiện một số tờ khai của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF có tình trạng ngày thông quan ghi trên tờ khai xuất khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ quan Hải quan và trên hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ ghi thời gian trước ngày hóa đơn hàng hóa mua vào và xuất kho trên sổ kế toán đối với một số mặt hàng; số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan lớn hơn số lượng hàng hóa trên hóa đơn mua vào thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.

 

6. Công văn số 4459/TCT-CS ngày 27/10/ 2015 về sử dụng hóa đơn

 

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, sau đó cơ sở kinh doanh đến cơ quan thuế khai báo lại, nếu cơ sở kinh doanh không thuộc danh sách cơ sở kinh doanh rủi ro cao về thuế thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế về việc ra thông báo khôi phục hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng như trường hợp thông báo khôi phục hóa đơn của cơ sở kinh doanh bị cưỡng chế nợ thuế nhưng đã nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 

Trân trọng.