Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 12 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 12/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 5119/TCT-CS ngày 3/12/2015 về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

 

Công ty TNHH BOVIET được cơ quan hải quan cho áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất từ sau ngày 5/12/2014 (ngày cơ quan Hải quan có Biên bản kiểm tra tình trạng nhập, xuất tồn nguyên vật liệu nhập khẩu của Công ty TNHH BOVIET). Theo đó từ ngày 18/9/2014 đến 31/11/2014 Công ty TNHH BOVIET đã kê khai số thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn mua hàng hóa, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

 

Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3792/CT-KTT1 ngày 14/9/2015 là Cục Thuế xem xét, hoàn lại số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết phát sinh từ ngày 18/09/2014  đến ngày 30/11/2014 mà Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET chưa hạch toán vào chi phí (ngày cơ quan Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang chốt số tồn nguyên liệu nhập khẩu theo Biên bản kiểm tra ngày 05/12/2014).

 

2. Công văn số 5123/TCT-KK ngày 3/12/2015 về kê khai, hoàn thuế đối với dự án đầu tư

 

- Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT.

 

Khi dự án đầu tư được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

 

Đối với trường hợp NNT phát hiện sai sót khi khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, thì thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nêu trên.

 

Đối với trường hợp NNT khai sai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, đã đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế thì cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế, thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn, xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn.

 

3. Công văn số 5136/TCT-KK ngày 4/12/2015 về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn bỏ sót

 

Trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có 03 hóa đơn tiền điện phát sinh trong năm 2013 bị bỏ sót thì thời gian để Công ty kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 7, Điều 14 tại Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực, các hóa đơn này vẫn chưa quá thời hạn kê khai bổ sung. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo định hướng cải cách về chính sách, thủ tục thuế, Tổng cục Thuế chấp thuận đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

4. Công văn số 5145/TCT-DNL ngày 4/12/2015 về chính sách thuế liên quan đến chuyển nhượng vốn góp

 

- Đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê mang góp vốn vào liên doanh, nếu đã được xác định là phần vốn nhà nước đầu tư cho Tập đoàn và khi góp vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê theo thời hạn thuê đất cho Công ty liên doanh, khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp tại Công ty liên doanh cho tổ chức, cá nhân khác nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn mang tên Công ty liên doanh, nay là Công ty TNHH và hợp đồng chuyển nhượng không tách riêng từng phần vốn chuyển nhượng như quyền sử dụng đất, tài sản khác thì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện khai, nộp thuế theo hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

5. Công văn số 5173/TCT-CS ngày 4/12/2015 về vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất

 

Kể từ ngày 01/07/2014, trường hợp người sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và nộp tiền thuê đất hàng năm theo Thông báo tạm nộp của cơ quan thuế (đơn giá tính tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất) thì được quyết toán số tiền thuê đất theo số đã tạm nộp; trường hợp người sử dụng đất tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo Thông báo tạm nộp của cơ quan thuế (đơn giá tính tiền thuê đất theo chính sách và giá đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11  năm 2005 có hiệu lực thi hành và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên) thì phải thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất, quyết toán số tiền thuê đất đã tạm nộp và truy thu số tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

 

6. Công văn số 5199/TCT-CS ngày 7/12/2015 về ưu đãi thuế TNDN

 

Nếu Công ty cổ phần KIZUNA Quảng Ngãi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ cho các nhà đầu tư thuê để sản xuất công nghiệp (Công ty không cho thuê lại đất) tại Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Tịnh Phong thuộc Khu kinh tế Dung Quất thì thu nhập từ dự án trên được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn khu kinh tế theo quy định.

 

7. Công văn số 5210/TCT-CS ngày 8/12/2015 về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án

 

Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm cả dự án bất động sản cho doanh nghiệp khác, nếu các dự án đầu tư này đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi tiến hành chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án.

 

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát trên địa bàn: trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản thì hai bên lập hoá đơn điều chỉnh. Trường hợp các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đã được hoàn thuế GTGT đầu vào thì cơ quan thuế thực hiện truy hoàn theo quy định.

 

8. Công văn số 5236/TCT-KK ngày 8/12/2015 về xử phạt vi phạm hành vi về chậm nộp HSKT

 

1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính:

 

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế.

 

Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật:

 

Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

 

2Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán qua mạng: Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng Khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần quy định. 

Trân trọng.