Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 12 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 12/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015 về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại.

 

Trường hợp nếu khoản tiền điện thoại công ty TNHH Bayer Việt Nam chi trả nhân viên hàng tháng được xác định là khoản khoán chi điện thoại, có quy định tại Hợp đồng lao động, được thực hiện theo chính sách của công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

 

2. Công văn số 5275/TCT-CS ngày 09/12/2015 về sử dụng biên lai được đóng thành quyển do cơ quan thuế phát hành.

 

Trường hợp Cục Cảnh sát giao thông sử dụng Biên lai được đóng thành quyển do Cơ quan thuế phát hành để phục vụ công tác thu phí, lệ phí cấp giấy đăng ký, biển số xe thì phải đóng dấu của Cơ quan thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trái liên 2 của Biên lai (liên giao cho người nộp).

 

3. Công văn số 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 về Thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo và hoạt động gia công bột cá

 

-Tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên hướng dẫn bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

 

"2.Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

 

"3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

 

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số  08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;..."

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động xay xát, lau bóng gạo và hoạt động gia công bột cá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

4. Công văn số 5293/TCT-CS ngày 10/12/2015 vềchính sách thuế GTGT

 

Trường hợp, doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định thực hiện cung cấp: dịch vụ cho thuê kho ngoại quan cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để lưu trữ hàng hóa cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trước khi xuất khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tái xuất hoặc để phục vụ sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện trong kho ngoại quan gắn với xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Trường hợp doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định thực hiện cung cấp: dịch vụ cho thuê kho ngoại quan, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2015/TT-BTC nêu trên (không được áp dụng thuế suất 0%)

 

5. Công văn số 5312/TCT-PC ngày 10/12/2015 giải đáp vướng mắc về chứng từ hạch toán sổ sách kế toán – thuế để được công nhận TSCĐ

 

Trường hợp tài sản bán đấu giá là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen do đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp (thông qua Hợp đồng mua bán, Biên bản bán đấu giá tài sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng) nên được công nhận là tài sản cố định của Công ty. Do không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn, nên Công ty có thể sử dụng các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản nói trên để hạch toán nguyên giá TSCĐ của Công ty và thực hiện khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.

 

6. Công văn số 5317/TCT-KK ngày 10/12/2015về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

 

Trường hợp Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng lập uỷ nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hoá mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ thì Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được hạch toán chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế TNDN.

 

Nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng và nhà cung cấp đồng thời chưa đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế thì Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng và nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế theo quy định.

 

7. Công văn số 5349/TCT-CS ngày 11/12/2015 về giá tính thuế GTGT trong du lịch lữ hành

 

Trường hợp Công ty Ngân Lực ký hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch cho ông Nguyễn Xuân Dương đi du lịch Thái Lan, sau đó Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực ký hợp đồng thuê Công ty CP nối liền Châu Á để thực hiện hợp đồng tổ chức tour du lịch đã ký với ông Nguyễn Xuân Dương thì việc xuất hóa đơn được thực hiện như sau:

 

- Khi Công ty CP nối liền Châu Á xuất hóa đơn cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực, các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT.

 

- Khi Công ty CP Đầu tư và phát triển Ngân Lực xuất hóa đơn cho ông Nguyễn Xuân Dương, các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) cũng được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT theo quy định.

 

8. Công văn số 5367/TCT-CS ngày 14/12/2015 về chi phí quản lý kinh doanh do ngân hàng nước ngoài phân bổ cho chi nhánh tại Việt Nam

 

Chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở thường trú của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nếu thực hiện phân bổ phân chi phí quản lý là chi phí hợp lý, hợp lệ từ ngân hàng nước ngoài khi kê khai xác định thu nhập chịu thuế của chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại Việt Nam thì không phải kê khai nộp thuế nhà thầu.

 

Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chi trả khoản tiền cho ngân hàng nước ngoài để ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ mà dịch vụ này không thuộc chi phí quản lý chung phân bổ cho chi nhánh ngân hàng thì phải kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định.

 

9. Công văn số 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 về tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm

 

Đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm

 

a) Về nguyên tắc xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên:

 

Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng của chỉ tiêu” Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

 

b) Về thời điểm gửi mẫu 06/GTGT

 

- Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ

 

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo và không phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

 

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì được được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 2 năm tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

 

II. Thông tư

 

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

 

Chúng tôi xin tóm lược những nội dung mới như sau:

 

1. Quy định mới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; Sửa đổi tỷ lệ % khống chế về giá làm căn cứ tính thuế  TTĐB so với giá bán của cơ sở kinh doanh thương mại từ 10% xuống 7%...)

 

2. Bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

3. Bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học.

 

4. Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Người nộp thuế TTĐB thực hiện nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (Mẫu số 01-1/TTĐB) được ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC.)

 

5. Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BTC.

 

III. Quyết định

 

Ngày 11/12/2015, Tổng cục Thuế đã lưu hành Quyết định số 2351/QĐ-TCT  ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.

 

Theo đó, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức giải quyết hồ sơ lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ và trình lãnh đạo ký thông báo, đồng thời chuyển cho bộ phận HCVT để gửi cho người nộp thuế (NNT), cụ thể:

 

- Lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ (Mẫu 04A/TTHC) đối với trường hợp do lỗi của NNT nộp hồ sơ không đúng quy định.

 

- Lập Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ (Mẫu 04B/TTHC), trong đó thực hiện xin lỗi NNT đối với trường hợp do lỗi là của Cơ quan thuế.

 

Thời gian thực hiện công việc trên tối đa hai ngày làm việc kể từ ngày bộ phận giải quyết nhận được hồ sơ từ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

 

Trân trọng.