Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 12 năm 2015

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 12/2015.. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công Văn

 

1. Công văn số 5561/TCT-KK ngày 24/12/2015 về việc thuế GTGT đối với hàng điều chuyển và hàng khuyến mại.

 

1.      Đối với hoạt động xuất hàng điều chuyển nội bộ:

 

Theo hướng dẫn tại Điểm 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Vì vậy, trường hợp Chi nhánh nhận hàng hoá điều chuyển từ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng và Công ty khác trên cơ sở hoá đơn GTGT đã kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, nhưng khi xuất hàng lại sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, thì Chi nhánh phải lập bổ sung hoá đơn GTGT đối với số hàng xuất về Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng. Các bên phải kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

 

2.      Đối với hoạt động xuất bia hỗ trợ các Sở Ban Ngành:

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trao đổi với Sở Công thương thành phố Đà Nẵng để làm rõ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Trung tại Đà Nẵng và Chi nhánh là khuyến mại (thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại và đúng đối tượng) hay cho, biếu, tặng để áp dụng chính sách thuế phù hợp quy định.

 

2. Công văn số 5562/TCT-KK  ngày 24/12/2015 về tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Việc xác định nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường. Cơ quan thuế có trách nhiệm ra thông báo gửi tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hoặc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan Thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, thiên tai, thiệt hại về tài sản... , nếu có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 3 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn số 5599/TCT-KK ngày 28/12/2015  về xử lý hoàn thuế GTGT

 

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng ưu tiên chi hoàn thuế theo công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 và công văn số 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính nêu trên được hoàn thuế nhưng có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ và cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước thì ngày ghi trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước được xác định là ngày người nộp thuế đã nộp thuế. Theo đó, thời gian kể từ ngày cơ quan Thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đến ngày người nộp thuế nhận được tiền hoàn thuế không phải tính tiên chậm nộp.

 

4. Công văn số 5619/TCT-CS ngày 28/12/2015  về việc đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" tại tiêu thức chữ ký người mua hàng

 

Theo trình bày tại công văn của Công ty truyền tải điện 4 và Công TNHH MTV Xe khách Sài gòn thì:

 

- Công ty truyền tải điện 4 có hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù là truyền tải điện năng và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Tuy nhiên, do khách hàng ở các tỉnh, thành phố ở xa không thể ký trực tiếp trên 03 liên tại tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn;

 

- Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hành khách bằng ô tô, hoạt động đưa đón công nhân có hợp đồng, khi thực hiện xong dịch vụ, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn xuất hóa đơn bán hàng giao khách hàng nhưng khách hàng ở xa không trực tiếp qua lấy hóa đơn được mà yêu cầu Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn gửi hóa đơn qua đường chuyển phát nhanh.

 

Căn cứ quy định và theo trình bày của Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn nêu trên trường hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh này gắn với thực tế bán hàng qua điện thoại thì đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận để Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn được đóng dấu bán hàng qua điện thoại tại tiêu thức "người mua hàng" theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/03/2014  của Bộ Tài chính.

 

II. Thông tư

 

1Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

 

Thông tư này quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp để đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế, gồm: Đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra; thanh tra thuế; tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế khác trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, bao gồm:

 

1. Thu thập, xử lý, quản lý sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan về người nộp thuế.

 

2. Ban hành bộ tiêu chí quản lý thuế và tổ chức đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong từng thời kỳ.

 

3. Việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế tương ứng với mức độ rủi ro của người nộp thuế.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/02/2016.

Trân trọng.