Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 1 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 01/2016.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 193/TCT-CS ngày 18/01/2016 về nghĩa vụ tài chính về đất góp vốn liên doanh của Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines

 

Trường hợp Công ty Hàng không cổ phần Jetstar Paciflc Airlines được UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép thuê 377 m2 đất tại số 112 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, với thời hạn 15 năm để góp vốn thành lập doanh nghiệp liên doanh với Bên nước ngoài và tại Hợp đồng thuê đất số 616/HĐ-TĐ ngày 22/5/1998 ký kết với Sở Địa chính TP. Hồ Chí Minh để xác định số tiền thuê đất cho thời gian thuê (15 năm) và phải ghi nhận nợ và hoàn trả vào ngân sách nhà nước là 58.812 USD. Trong quá trình sử dụng đất thuê để góp vốn liên doanh, Công ty không thực hiện ghi nợ tiền thuê đất góp vốn liên doanh với ngân sách nhà nước và chưa tính tiền thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước là chưa thực hiện đúng theo quy định nêu trên.

 

Ngày 24/4/2013 Công ty đã khai và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuê đất còn  nợ 58.812 USD nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan tài chính để được xác định số tiền thu sử dụng vốn phải nộp và xử lý theo chính sách quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

 

2. Công văn số 195/TCT-TNCN ngày 18/01/2016 về xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh.

 

Trường hợp cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán ổn định từ đầu năm, 06 tháng cuối năm có sự thay đổi quy mô kinh doanh, qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ xác định doanh thu thực tế thay đổi so với doanh thu khoán từ 50% trở lên thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Để áp dụng tính thuế phù hợp, việc xác định doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế phải được tính theo cả năm, không phải chia theo 06 tháng như cách hiểu của Cục thuế.

 

3. Công văn số 205/TCT-CS ngày 18/01/2016 về hóa đơn đặt in

 

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Big C Hải Phòng tại Bắc Giang đã thông báo phát hành hoá đơn lần 1 với ký hiệu mẫu số hoá đơn 01GTKT3/001; ký hiệu hoá đơn AA/14P đặt in tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nguyên Xương. Sau khi sử dụng hết số hoá đơn nêu trên, Chi nhánh đặt in lần 2 tại Công ty CP thông minh MK, hoá đơn có ký hiệu mẫu số 01 GTKT3/001 , ký hiệu hoá đơn AA/15P và thực hiện thông báo phát hành ngày 17/11/2015. Nếu các nội dung bắt buộc khác trên hoá đơn đặt in lần 2 không có gì thay đổi, chỉ thay đổi tên, mã số thuế nhà in thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 5009/CT-HCQTTVAC ngày 20/11/2015: Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Big C Hải phòng tại Bắc Giang được sử dụng mẫu số hoá đơn 01GTKT3/001 , ký hiệu hoá đơn AA/15P đã thông báo phát hành gửi cơ quan thuế ngày 17/11/2015./.

 

4. Công văn số 231/TCT-CS ngày 19/01/2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Khi Công ty TNHH American Standard Việt Nam thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware (Singapore) thì Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Công ty TNHH American Standard Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware. Công ty TNHH American Standard Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí sử dụng dịch vụ trả cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware nếu khoản chi phí này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty American Standard Việt Nam thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Trường hợp giữa hai Công ty có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty TNHH American Standard Việt Nam thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với giao dịch liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng.