Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 2 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 02/2016.. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 484/TCT-DNL ngày 01/02/2016 về việc chính sách thuế GTGT đối với tài sản đảm bảo tiền vay

 

- Về giá bán tài sản bảo đảm tiền vay làm căn cứ xác định thuế GTGT:

 

Theo báo cáo của Ngân hàng Agribank thỉ giá trị tài sản bảo đảm tiền vay đã được Công ty Cổ phân Thẩm định giá Miền Nam xác định là 500,5 tỷ (đã bao gồm thuế GTGT) và cũng là giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá trong trường hợp khách hàng trả tiền ngay qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Vì vậy, đây là một trong những cơ sờ đê hai bên thỏa thuận thống nhất xác định giá tính thuế GTGT theo phương thức trả tiền một lần.

 

2. Công văn số 594/TCT-CS ngày 16/02/2016 về việc khoản chi phí được trừ đối với tiền thuê đất hàng năm

 

Nếu Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thực tế có nộp tiền thuê đất hàng năm (bao gồm cả trường hợp chậm nộp) thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ phát sinh tiền thuê đất nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp Công ty chậm nộp tiền thuê đất so với thời hạn quy định và phát sinh tiền chậm nộp thì khoản tiền chậm nộp này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

3. Công văn số 598/TCT-CS ngày 17/02/2016 về chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp

 

Trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam (Công ty bị tách) và Công ty TNHH NS BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lỗ của Công ty Building phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

 

4. Công văn số 620/TCT-CS ngày 19/02/2016 về việc sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập

 

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội, để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Vinlinks đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, chấp thuận những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 7/2015 mang tên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất theo các hợp đồng đã ký kết đang thực hiện dở dang hoặc do quá trình chuyển đổi các thông tin chưa hoàn tất, Công ty cổ phần Vinlinks được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Trường hợp sau tháng 7/2015, Công ty cổ phần Vinlinks vẫn tiếp tục nhận được các hóa đơn GTGT đầu vào mang tên Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất thì đề nghị Công ty và người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số 667/TCT-HTQT ngày 23/02/2016 về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

 

Về việc xác định phí dịch vụ bảo lãnh có phải là lãi tiền vay:

 

Cung cấp dịch vụ bảo lãnh đối với Hợp đồng vay dài hạn thì thu nhập từ phí bảo lãnh khoản vay không phải là thu nhập từ lãi tiền cho vay.

 

Posco Hàn Quốc phải nộp thuế GTGT tại Việt Nam đối với dịch vụ bảo lãnh với tỷ lệ %  để tính thuế GTGT là 5% trên doanh thu đối với ngành kinh doanh dịch vụ.

 

Thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5% đối với ngànhkinh doanh dịch vụ.

 

Căn cứ quy định nêu trên, thu nhập từ Hợp đồng bảo lãnh của Posco Hàn Quốc thu sẽ phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam nếu Posco Hàn Quốc tiến hành hoạt động bảo lãnh tại Việt Nam.

 

6. Công văn số 706/TCT-KK ngày 24/02/2016 về việc xác định diều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn

 

Trường hợp Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) ký hợp đồng kinh tế với Tai Yuen (Brunei) Co.ltd, trong đó có thể hiện nội dung thanh toán là góp vốn; Nay Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên thì được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đảm bảo các điều kiện, thủ tục hồ sơ.

 

7. Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn điện tử

 

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hoá, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hoá đơn điện tử cho người mua thẹo quy định, trên hoá đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn điện tử..

Trân trọng.