Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 3 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 03/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 739/TCT-TNCN ngày  25/02/2016 về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế

 

"Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

 

(1) Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

 

(2) Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

 

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân.
 

2. Công văn số 751/TCT-CS ngày 26/02/2016 về chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư

 

Theo Hợp đồng chuyển nhượng số 01 /HĐKT-CNDA/2015, dự án bao gồm 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 8228/CT-TTHT nêu trên: trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

 

3. Công văn số 766/TCT-DNL ngày 29/02/2016 về  thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

 

(i) Công ty EEM Pháp là công ty được thành lập theo luật pháp Cộng hòa Pháp chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần trong Công ty EEM HK (là công ty con được thành lập theo luật pháp Hồng Kông) cho Công ty Cổ phần du lịch Thiên Minh (là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam);

 

(ii) Trong đó Công ty EEM HK có đầu tư vốn vào 06 Công ty tại Việt Nam nêu trên,

 

Thì: Công ty EEM Pháp phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần liên quan đến vốn đầu tư tại 06 Công ty tại Việt Nam. Số thuế TNDN phải nộp được xác định căn cứ vào doanh thu, giá vốn, chi phí của hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

4. Công văn số 772/TCT-DNL ngày 29/02/2016 về kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ

 

Tại Chương IX Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định kế thừa nghĩa vụ và quyền lợi khi tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

 

Căn cứ các quy định nêu trên trong quá trình tái cơ cấu VNPT các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi tổ chức sắp xếp lại trước khi đóng mã số thuế. Nếu đơn vị cũ chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì các đơn vị kế thừa có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của các đơn vị cũ. Trường hợp các đơn vị cũ thuộc VNPT còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì đơn vị kế thừa được kê khai, khấu trừ để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp các lần nộp thuế tiếp theo đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của đơn vị cũ.

 

5. Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 hướng dẫn quyết toán thuế  TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.

 

          Chi tiết quý Hội viên xem tại công văn.

 

6. Công văn số 805/TCT-KK  ngày  02/03/2016 về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng MST 13 số

 

(1) Về đăng ký cấp mã số thuế đối với chi nhánh phụ thuộc

 

Nếu chi nhánh đã thành lập trước ngày Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/11/2015) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số theo quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Nếu chi nhánh được thành lập kể từ ngày Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2015) thì thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh và cấp mã số đơn vị trực thuộc tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

(2) Về kê khai, nộp thuế GTGT của các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.

 

- Trường hợp chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh, địa điểm kinh doanh, trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1 , Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

- Trường hợp chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương pháp tính thuế GTGT của các chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Nếu chi nhánh, địa điểm kinh doanh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

 

7. Công văn số 2614/BTC-TCT ngày  26/02/2016 về chính sách thuế TNDN

 

Căn cứ các quy định và ý kiến của Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Tháp tại các công văn nêu trên, trường hợp DNTN Cỏ May có các khoản chi phí tài trợ xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (trường đại học công lập) phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo thì được xác định là khoản chi tài trợ cho giáo dục. Khoản chi tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

 

II. Thông tư

 

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

Phvi Điều chỉnh

 

Thông tư này hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 

Khai thuế giá trị gia tăng đối với người nộp thuế là tổ chức:

 

Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Giấy xác nhận ưu đãi).

 

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015.

Trân trọng.